Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą niepodległości Polski III LO we współpracy z W-MODN w Elblągu rozpoczęło realizację Projektu patriotyczno-edukacyjnego pn. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”. Inauguracja projektu odbyła się w piątek w CSE Światowid. Udział wziął w niej Prezydent Witold Wróblewski, który sprawuje patronat honorowy nad projektem.

Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmuje przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Celem projektu jest zaproszenie młodzieży Ziemi Elbląskiej oraz mieszkańców miasta Elbląga do wspólnego świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, do wymiany wiedzy na temat wzajemnego rozumienia istoty niepodległości i jej wagi, zwłaszcza w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga i okolic oraz mieszkańców miasta. Mottem projektu są słowa Jana Pawła II ,,Wolność jest nam dana, ale i zadana''. Patronat nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny – portEl.pl.

- „Bardzo się cieszę, że praktycznie w przeddzień obchodów Święta Niepodległości spotykamy się, aby zainaugurować  projekt  pod nazwą „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”, który realizowany będzie z okazji przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości.  Moja radość jest tym większa, że w to przedsięwzięcie włączeni są młodzi mieszkańcy naszego miasta, czyli  uczniowie wszystkich szkół. To doskonała lekcja historii i patriotyzmu. To również wspaniała okazja, aby przypomnieć nam wszystkim  o tym, jak istotną sprawą jest niepodległość i możliwość stanowienia o sobie. 11 Listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Dążenie do jej odzyskania było pragnieniem kilku pokoleń Polaków, którym przyszło żyć pod obcymi rządami. Różne były pomysły i polityczne koncepcje odzyskania niepodległości - insurekcje, powstania, tworzenie legionów, praca u podstaw, dyplomacja na salonach Europy, próba tworzenia sojuszy. Jednak przewijała się też chłodna kalkulacja, że Polska może odzyskać niepodległość w wyniku wielkiego konfliktu zbrojnego, który osłabi mocarstwa będące naszymi zaborcami, stwarzając w ten sposób możliwość sformowania państwa polskiego. Tak się też stało, wybuch I wojny światowej zmienił dotychczasowy porządek w Europie, spowodował upadek państw znanych jeszcze z XIX wieku i powstawanie nowych. W tej koniunkturze wyrosło również państwo polskie. Zawdzięcza to wielkim ludziom, którzy z pełnym poświęceniem walczyli, aby Polska z powrotem stała się państwem i znalazła się na mapie Europy. Mimo, że Druga Rzeczpospolita przetrwała zaledwie dwadzieścia lat to temu pokoleniu udało się stworzyć silne podstawy państwa. Dziś to testament do wypełnienia dla nas. Bo jak niemal sto lat temu powiedział Józef Piłsudski: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. Jestem pewien, że projekt który dziś inaugurujemy to jeden z elementów realizacji tego testamentu. Życzę więc wszelkiej pomyślności w jego realizacji. Wierzę że dzięki podejmowanym działaniom umocnimy poczucie dumy narodowej wśród elblążan" – mówił podczas inauguracji projektu Prezydent Witold Wróblewski.

Uczestnicy konferencji mieli  okazję wysłuchać wykładów: prof. UWM p.  Wiesława Bolesława Łacha pt. "Herosi Niepodległej" oraz p. Artura Chomicza z gdańskiego oddziału IPN pn. "Młodzież wierna tradycjom niepodległości".  Obejrzeli także występy artystyczne w wykonaniu uczniów III LO im. Jana Pawła II w Elblągu.

Komponenty projektu to:
1. Niepodległa w obrazach – konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. „Herosi Niepodległej” (czerwiec 2018 r.).
2. Niepodległa na afiszu – konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawa prac w szkołach i miejska ekspozycja prac wyróżnionych – Galeria EL, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska (luty-kwiecień 2018 r.).
3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego „Błękitna Armia” – warsztaty dydaktyczne realizowane przez IPN/O Gdańsk, CSE Światowid, Bibliotekę Elbląską oraz elbląskie czytanie „Pamiętników” Józefa Hallera (marzec 2018 r.).
4. Z pieśnią na ustach dla Niepodległej - festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych (listopad 2018 r.).

Podsumowanie projektu nastąpi w listopadzie 2018 r., uświetni je  uroczysty koncert pt. „Dla Niepodległej”.
Koordynatorami są: Teresa Rakowska (III LO) oraz Irena Poździech (WMODN).

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości

Młodzież wierna tradycjom niepodległości - Młodzież wierna tradycjom niepodległości