„Bezpieczny El-Przedszkolak”

„Bezpieczny El-Przedszkolak”

„Bezpieczny El-Przedszkolak” - „Bezpieczny El-Przedszkolak”

Już w najbliższy piątek - 27 października w hali sportowej MOS  przy ul. Kościuszki w godz. 10.00 – 12.00 odbędzie się  Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka. Podczas imprezy przedszkolaki wraz z reprezentantami służb mundurowych, będą rywalizować w konkurencjach sportowych oraz sprawdzających wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Olimpiada  będzie jednocześnie  podsumowaniem realizowanego w naszym mieście projektu  „Bezpieczny El-Przedszkolak”.

Głównym założeniem projektu jest edukacja dzieci z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt wdraża działania mające na celu aktywizację społeczną w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom występującym w ruchu drogowym, środowisku naturalnym czy zagrożeniom zdrowia.

W realizację projektu  zaangażowane są  formacje mundurowe, działające na terenie miasta. Do wspólnych działań włączyły się jednostki Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia, Straży Miejskiej, Wojska oraz Nadleśnictwo. W okresie od 18 września do 20 października we wszystkich przedszkolach odbywały się tematyczne tygodnie pod patronatem każdej ze służb mundurowych. Współpraca polegała na działaniach edukacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio przez funkcjonariuszy w formie spotkań na terenie przedszkola, wizytach i wycieczkach do jednostek czy Bażantarni. Dzieci uczyły się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania. Dowiadywały się, jak „unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć.

Projekt „Bezpieczny El-Przedszkolak” realizowany jest w ramach programy Bezpieczny Elbląg.