Projekt patriotyczno-edukacyjny "Młodzież wierna tradycjom niepodległości"

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą niepodległości Polski III LO we współpracy z W-MODN w Elblągu rozpoczęło realizację Projektu Patriotyczno-Edukacyjnego "Młodzież wierna tradycjom niepodległości" zaplanowanego na lata 2017/2018.

Mottem projektu są słowa Jana Pawła II „Wolność jest nam dana, ale i zadana”.
Patronat honorowy nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny – Elbląska Gazeta Internetowa portEl.

Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Projekt obejmuje przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym.

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga, okolic oraz mieszkańców miasta.

Program obchodów zaproponowany w projekcie opiera się na trzech motywach, które będą przyświecały realizacji przedsięwzięć związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości. Do najważniejszych, jakie obrali autorzy projektu, należą: budowa kapitału społecznego w środowisku lokalnym, poczucie dumy narodowej, radość ze wspólnoty.

Uroczysta inauguracja projektu nastąpi 3 listopada 2017 r. – Konferencja naukowa pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” w Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID.

Komponenty projektu to:

1. Niepodległa w obrazach – konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. „Herosi Niepodległej” – gimnazja i szkoły średnie (czerwiec 2018 r.)

2. Niepodległa na afiszu – konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawa prac w szkołach i miejska ekspozycja prac wyróżnionych – Galeria EL, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska (luty-kwiecień 2018 r.)

3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego „Błękitna Armia” – warsztaty dydaktyczne – IPN/O Gdańsk, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska oraz elbląskie czytanie „Pamiętników” Józefa Hallera – wybrani uczniowie zainteresowani tematem ze szkół zaangażowanych w  projekt (marzec 2018 r.)

4. Z pieśnią na ustach dla Niepodległej - festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (listopad 2018 r.)

Podsumowanie projektu nastąpi w listopadzie 2018 r., uświetni je  uroczysty koncert pt. „Dla Niepodległej”.

Koordynatorami są: Teresa Rakowska (III LO) oraz Irena Poździech (WMODN).

Rzecznik III LO Danuta Huszcza-Sawicka