Europejski Menager Hotelarstwa

Europejski Menager Hotelarstwa

Europejski Menager Hotelarstwa - Europejski Menager Hotelarstwa
We współpracy z firmą kształcenia zawodowego z Olsztyna: PEKAZET Olsztyn sp. z o.o. realizującą unijny projekt „Europejski Menager Hotelarstwa” uczniowie Zespołu Szkół  Gospodarczych w Elblągu mieli możliwość wzięcia udziału w 4 tygodniowych stażach zawodowych w Niemczech, w rejonie Dolnej Saksonii.

Pierwsza grupa 12-stu uczniów z klas II i III technikum w zawodzie: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klas II zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz odbyła staż zawodowy w okresie od 02.07.2017 do 29.07.2017 w miejscowości Meppen i Lingen w Niemczech. Druga grupa 12-stu osób przebywa obecnie w Niemczech na stażu, który trwał będzie od 27.08.17 do 23.09.17. Staż zawodowy odbywają obecnie tegoroczni absolwenci klas czwartych oraz uczniowie klas trzecich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Projekt jest w całości finansowany ze środków POWER 2014-2020, dlatego zarówno podróż, pobyt, zakwaterowanie jak i wyżywienie oraz ubezpieczenie są dla uczniów całkowicie bezpłatne. Dodatkowo wszyscy stażyści otrzymują stypendium w wysokości 140 euro i 350 zł na osobę. Staż uczniowie odbywają w trzech renomowanych hotelach niemieckich: Parkhotel i Poker Hotel w Meppen i w Looken w Lingen – są to dwie niemieckie miejscowości niedaleko granicy Niemiec z Holandią. Młodzież odbywa staż pracując 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie na stanowiskach: pomoc kuchenna, kelner, pokojowa i w recepcji. Stażyści przebywają w Niemczech bez żadnego opiekuna, mają więc okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim w praktyce. Zakwaterowani są w pokojach hotelowych w miejscu pracy, a posiłki spożywają takie jak przebywający w hotelu goście. W ramach stażu zaplanowana jest też całodniowa wycieczka krajoznawcza po pobliskiej Holandii. Pierwsza grupa stażystów jeszcze podczas wakacji odbyła swój staż. Pracodawcy niemieccy byli z nich bardzo zadowoleni; młodzież zasłużyła sobie nawet na dodatkowe gratyfikacje finansowe ze strony właścicieli hoteli. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymają po zakończeniu stażu Europass – międzynarodowy dokument potwierdzający ich umiejętności zawodowe.

Alina Godlewska