Każdy dawca krwi jest bohaterem - akcja w ZSISiU

dawcy

dawcy - dawcy

Tym razem znów prawie 12 litrów krwi z ZSIŚiU trafi do potrzebujących! W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyła się X. akcja honorowego oddawania krwi.

NASZA AKCJA była dedykowana pamięci 97. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej - zwanej "Cudem nad Wisłą". Ponad 30 uczniów oraz kilku nauczycieli z entuzjazmem odpowiedziało na tą akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło 10 uczniów.

11 700 ml krwi trafi do potrzebujących. Ze względu na to, że nie wszystkim chętnym uczniom udało się oddać krew, w 28 listopada odbędzie się kolejna akcja tego typu.

Dzisiaj, DZIĘKUJEMY każdemu, kto dzieli się swoją krwią! To był nasz teraźniejszy "Cud nad Wisłą" A.D.2017 poprzez, który zaznaczyliśmy, że MY oddajemy krew dla bliźnich.

Jerzy Pędzisz, prezes HDK "Absolwent" przy ZSIŚiU

dawcy

dawcy - dawcy

dawcy

dawcy - dawcy

dawcy

dawcy - dawcy