Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne

Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne

Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne - Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne

Więcej uczniów, brak zwolnień, większe zainteresowanie elbląskimi szkołami zawodowymi. To wnioski nasuwające się po tegorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Jej wyniki zaprezentował dziś Prezydent Witold Wróblewski podczas konferencji prasowej.

 

- „Z końcem lipca zakończyliśmy zasadnicze działania związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Dla nas w tym kontekście bardzo ważny był temat dotyczący zatrudnienia. Mówiłem, jak wygląda to w szkołach podstawowych i gimnazjach, nie mogliśmy natomiast wcześniej przekazać Państwu informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. Poziom zatrudnienia nauczycieli w tych szkołach wynika nie tylko z niżu demograficznego  i reformy szkolnictwa, w tym szczególnie szkolnictwa zawodowego, które od 1 września br. będzie szkolnictwem branżowym, ale zależy też od skutecznego naboru do klas pierwszych szkół średnich. Naboru, który prowadzony jest nie tylko wśród elbląskich uczniów, ale w całym regionie. Dzięki temu, że ten nabór  przebiegł pozytywnie, że przygotowana przez nasze szkoły oferta została  bardzo dobrze odebrana  mamy na dzień dzisiejszy 1412 uczniów klas I. jest to więcej o ponad 30 uczniów, niż było w zeszłym roku. Efekt jest taki, że wszystko na  to wskazuje, w tych okolicznościach nie będzie potrzeby zwalniania żadnego nauczyciela w szkołach ponadgimnazjalnych” – podkreślał podczas konferencji Prezydent Witold Wróblewski.

W sposób szczególny cieszy fakt, że zwiększyła się liczba uczniów w I klasach szkół  zawodowych. Wynosi ona 930 uczniów, co stanowi 66,8 %  z czego 22,6 % to uczniowie szkół branżowych. Dla porównania w 2015 roku było to 58,6 % ogółu przyjętych , z czego do klas I zasadniczych szkół zawodowych - 15,7% uczniów.

- „Pragnę podkreślić, że uczniowie wybrali zawody, które są poszukiwane na rynku pracy. Są to m.in. lakiernik, blacharz, mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, w zawodach budowlanych – technik budownictwa obejmujący kwalifikacje z zakresu robót zbrojarskich i betoniarskich, robót murarskich i tynkarskich, montażu konstrukcji budowlanych, dalej-dekarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dla mnie, jako Prezydenta miasta to wyjątkowo ważne, ponieważ wśród tych uczniów będą się rekrutować pracownicy naszych zakładów pracy. W kształceniu zawodowym mamy też rekrutacje, które zasługują na szczególną uwagę. Np. W Zespole Szkół Mechanicznych utworzono 6 klas I, w tym 2 o profilu mechatronicznym. Do tych klas trafili uczniowie z bardzo wysokimi wynikami nauczania.  W Zespole Szkól Technicznych powstały 4 klasy I, w których odbudowywane będą zawody budowlane” – zaznaczył Prezydent.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne to też szkolnictwo ogólnokształcące. W stosunku do roku ubiegłego w klasach I elbląskich liceów ogólnokształcących będzie o 3 oddziału uczniów mniej. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka innych aspektów. Od wielu lat były próby utworzenia oddziałów z przedmiotami nauczanymi w języku angielskim. Od września w II LO będzie funkcjonował oddział dwujęzyczny z przedmiotami  nauczanymi w języku angielskim. Ponad to kontynuowane jest tworzenie klas sportowych w IV LO.

- „Podsumowując wyniki naboru mogę dziś z pełną satysfakcją stwierdzić , że są one bardzo dobre. To efekt dobrej współpracy z dyrektorami szkół, właściwych kierunków i perfekcyjnie przygotowanej informacji dla uczniów, którzy dokonali wyboru szkoły. Z pewnością jest Państwu znany informator, który trafił do gimnazjalistów z miasta i regionu, przypominam też o zorganizowanych Targach Pracy i Edukacji, dniach otwartych w szkołach, wizytach w zakładach pracy, czy spotkaniach z przedsiębiorcami. Nasze wszystkie działania były przemyślane  i konsekwentnie realizowane. Dzięki temu przyniosły pożądane efekty. Dlatego kończąc chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, nauczycielom za sprawne przygotowanie całego procesu rekrutacji i  wyniki kształcenia, które się sukcesywnie poprawiają” – podsumowywał Witold Wróblewski.

O wysokiej jakości kształcenia w elbląskich szkołach ponadgimnazjalnych świadczą wyniki egzaminów maturalnych. Są one wyższe od średnich w kraju i województwie. Dla przykładu wyniki maturzystów II LO z biologii i chemii są najwyższe w województwie.

Zobacz fragment dzisiejszej konferencji prasowej

Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne

Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne - Elbląskie szkoły ponadgimnazjalne coraz bardziej atrakcyjne