Nowoczesne szkolnictwo zawodowe priorytetem

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe priorytetem

Ponad 3,2 mln złotych będzie kosztował kolejny etap rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Prawie 2,7 mln złotych na ten cel Prezydent Witold Wróblewski chce pozyskać z funduszy unijnych. Właśnie złożony został wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

- „Projekt jest kontynuacją rozbudowy infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Przypomnę, że w listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy  projekt dotyczący I etapu, który obejmował rozbudowę CKP o pracownie:  odlewniczą z kuźnią i energii odnawialnej. Otrzymaliśmy prawie 3 mln złotych dofinansowania na ten cel. Obecnie  trwają procedury przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. II etap rozbudowy CKP natomiast obejmuje budowę oraz wyposażenie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne kolejnych dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu, mianowicie pracowni stolarsko-ciesielskiej i budowlanej” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Przygotowany projekt wspiera przed wszystkim szkoły zawodowe kształcące w wyżej wymienionych kierunkach, tj. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 1 (uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w CKP uczą się zawodu tapicera), Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz osoby dorosłe realizujące w CKP kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W pracowni stolarsko-ciesielskiej uczyć się będą przyszli stolarze, cieśle, technicy technologii drewna i tapicerzy. W budowlanej odbywać się będą zajęcia praktycznej nauki zawodu: technik robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, monter sieci i instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik budowy dróg. W pracowni odbywać się będzie również część praktycznej nauki zawodu dla kierunków: technik energetyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szacunkowa wartość projektu to 3 242 095,42 zł, z czego 2 687 697,10 zł pochodzić ma funduszy unijnych.

Projekt jest kolejnym elementem tworzonego, ponadpowiatowego centrum koordynacji systemu szkolnictwa zawodowego – ECEZ. Celem Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego do realnych potrzeb lokalnych pracodawców.