Podsumowanie stażu w ramach Erasmus+ w ZSISiU

projekt

projekt - projekt

Pod koniec czerwca w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyło się podsumowanie udziału drugiej grupy uczniów ZSIŚiU w stażu zawodowym realizowanym w Niemczech w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus+.

W obecności nauczycieli i społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste wręczenie dokumentów Europass Mobilność. Uczestnicy projektu podzieli się zdobytym doświadczeniem. Przedstawili prezentację, omawiającą dwutygodniowy pobyt w Lipsku/Schkeuditz.

Celem głównym realizowanego stażu było: podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu kształcących się w
zawodach: technik usług fryzjerskich, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Cele szczegółowe stażu to:

  • zwiększenie wiedzy, umiejętności zawodowych i doświadczenia w branży fryzjerskiej i budowlanej zwiększających szansę na znalezienie pracy zgodnej z oczekiwaniami uczestników,
  • zwiększenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (język angielski i niemiecki) wśród uczniów,
  • wykształcenie u uczniów kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz poznanie przez nich międzynarodowego środowiska,
  • wzrost kompetencji interpersonalnych, w tym pewności siebie i poczucia własnej wartości, samodzielności i obowiązkowości.

W dniach od 19.03 do 01.04.2017 roku  na zagraniczny staż zawodowy do Niemiec wyjechało 16 uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług wraz z 2 opiekunami. Instytucją przyjmującą był Vitalis Gmbh. Uczniowie w zawodach budowlanych realizowali staż na placu budowy w Lipsku, natomiast uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich w salonie fryzjersko-kosmetycznym w Gut Wehlitz. Wyjazd uczniów na staż do Niemiec był również świetną okazją do poznania kultury i historii tego kraju.

Uczniowie na koniec pobytu w Niemczech otrzymali zaświadczenia i certyfikaty od instytucji przyjmującej.

--
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług