Wakacje. Czas remontów w szkołach

sala

sala - sala

Ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych, taką kwotę zabezpieczono w budżecie Departamentu Edukacji i Sportu UM na realizację prac remontowych w elbląskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Prace remontowe dotyczą w dużej mierze dostosowania szkół do nowych zadań w związku z wdrażaną reformą edukacji oraz tworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych, co wiąże się z adaptacją nowych sal dydaktycznych. Ponadto, jak zawsze, realizowane są niezbędne remonty bieżące.

Dzięki środkom pochodzącym z kasy miasta remontowane są między innymi sale gimnastyczne, dydaktyczne czy sanitariaty. Część środków zabezpieczona jest także na przystosowanie gabinetów lekcyjnych w szkołach podstawowych na pracownie fizyczne i chemiczne.

Doinwestowano zadania w następujących placówkach oświatowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 23 - wymiana instalacji CO, remont łazienki, przygotowanie gabinetów dydaktycznych,
  • Przedszkole nr 11 - remont w celu adaptacji pomieszczeń dla nowej grupy,
  • Przedszkole nr 5 - likwidacja uszkodzeń w przewodach instalacji elektrycznej;

Trzy wymienione jednostki otrzymały dofinansowanie w celu przystosowania gabinetów i uruchomienia nowych miejsc przedszkolnych. Dzięki pracom remontowym i modernizacji pozyskano łącznie 104 nowe miejsca dla przedszkolaków.

  • Szkoła Podstawowa nr 19 - dofinansowano zakup materiałów niezbędnych do remontu związanego z przeniesieniem świetlicy, w nowym miejscu adaptowana jest również biblioteka szkolna i powstają kolejne sale dydaktyczne. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Sanepidu, usuwane są elementy łatwopalne z podłóg i ścian,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 - przystosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2 - częściowa wymiana sieci instalacji ciepłej i zimnej wody,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - remont sal lekcyjnych,
  • Szkoła Podstawowej nr 15 - usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej

Samorząd Elbląga przekazał również środki na realizację zadań związanych z przystosowaniem budynku Gimnazjum nr 7 do edukacji przedszkolnej oraz na dokończenie realizowanej inwestycji pn. „Jar w formie” przy Zespole Szkół nr 1. W Zespole Szkół nr 1 realizowany jest również remont i dostosowanie łazienek dla najmłodszych uczniów, powstają także nowe sale dydaktyczne.