T.E.A.M– Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja

16

16 - 16

W czerwcu br. w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „T.E.A.M–Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Power , na które zaproszono Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Małgorzatę Sowicką, konsultanta W-MODN Mariolę Chodakowską-Malkiewicz oraz wszystkich uczestników projektu.

Projekt umożliwił wyjazd 8 nauczycielom na mobilność edukacyjną do Lincoln w dniach 29.01–04.02.2017 r.

Głównymi założeniami projektu było podniesienie motywacji do pracy wśród uczniów i pracowników szkoły poprzez nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi i innowacyjnymi technikami oraz zwiększenie wymiaru europejskiego placówki.

W trakcie wizyty nauczyciele odwiedzili 7 szkół w kilku miastach: Lincoln, Grimsby, Louth, Millfield i Gowt. Wizytowali szkoły podstawowe (primary school) oraz odpowiedniki naszych gimnazjów. Obserwowali zajęcia grup przedszkolnych, klas młodszych a także lekcje: historii, muzyki, matematyki, chemii, języka angielskiego, hiszpańskiego, mandaryńskiego, zajęć komputerowych i przedsiębiorczości.  Poznawali również pracę administracji i sposób zarządzania angielską szkołą.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, która pokazała w skrócie przebieg wyjazdu, główne założenia projektu oraz korzyści płynące z jego realizacji i sposoby wykorzystania nabytych umiejętności w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Założenia programowe projektu zostały w pełni zrealizowane, a zamierzone cele osiągnięte. Korzyści płynące z jego realizacji wystąpiły na wielu płaszczyznach, ale najważniejszym elementem wymiany był rozwój osobisty jej uczestników.

Zdobyto nowe doświadczenia i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, technik pracy z uczniami , motywowania uczniów do nauki. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego. Poznali kulturę, obyczaje i dzień codzienny  mieszkańców Anglii.

Poznanie tych zagadnień z pewnością będzie procentować w dalszym doskonaleniu pracy nauczycieli, a także kształceniu uczniów na różnych przedmiotach.

Z pobytu w Wielkiej Brytanii wszyscy uczestnicy projektu  wynieśli nie tylko ciekawą wiedzę i umiejętności, ale również wspaniałe przeżycia i wspomnienia. Był to czas spędzony bardzo aktywnie  i spełnił wszystkie zakładane oczekiwania.
 
Pragniemy podziękować Wszystkim za włożony trud i wysiłek w realizację tego projektu.

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu