Warsztaty ekologiczne w Zakładach Utylizacji Odpadów w Elblągu

Warsztaty ekologiczne w Zakładach Utylizacji Odpadów w Elblągu

Warsztaty ekologiczne w Zakładach Utylizacji Odpadów w Elblągu - Warsztaty ekologiczne w Zakładach Utylizacji Odpadów w Elblągu

31 maja uczniowie klasy II c I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Zakładów Utylizacji Odpadów w Elblągu. Młodzież wzięła udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz zwiedzała terenu zakładu.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonuje zakład, jakie odpady są składowane, które segregowane, jakie obowiązują nas przepisy prawne w związku ze śmieciami wytwarzanymi w naszych gospodarstwach domowych. Zdobytą wiedzę drugoklasiści wykorzystali w praktyce - w formie testu oraz edukacyjnej gry komputerowej.
W trakcie wycieczki terenowej młodzież zobaczyła cały skomplikowany proces, jakiemu poddawane są odpady trafiające do ZUO. Podczas zwiedzania uczniowie zobaczyli między innymi: punkt zbiórki odpadów dla mieszkańców, kopiec bioenergetyczny, w którym wytwarzany jest biogaz, budynek sortowni, boksy na surowce wtórne, boksy na stłuczkę szklaną, kompostownię, do której trafiają odpady biodegradowalne, kwaterę balastu, mogilnik oraz plac do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie”. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z działaniami praktycznymi i właśnie w takie działania wpisały się warsztaty naszej młodzieży.

Ewa Sidorkiewicz,
GAL