Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu „poruszają serca”

fot

fot - fot

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu (ul. Grottgera 71) włączyli się w realizację wielkiego i szlachetnego przedsięwzięcia pod hasłem „Uruchom serce bliźniemu”.

Ten pierwszy w Polsce projekt edukacyjny  upowszechniający udzielanie pierwszej pomocy, zainicjowany  przez  dr. n. med. Rakesha Jalali i objęty patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, wygenerował z całą pewnością ogromną pozytywną energię w środowisku naszej młodzieży i nauczycieli. Uczestnicy konkursu,  który odbył się 23 maja  w UW w Olsztynie, musieli wykazać się gruntowną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami  w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ale hasło projektu okazało się nie tylko zachętą do wytężonej pracy.

Idea tego konkursu trafiła w naszej szkole na niezwykle podatny grunt, ponieważ priorytetowe cele wychowawcze w naszej całej placówce, a zwłaszcza w tzw. „klasach mundurowych”, to budzenie społecznej wrażliwości młodzieży, zachęcanie jej do podejmowania szlachetnych działań  oraz  do niesienia  w skuteczny i odpowiedzialny sposób pomocy potrzebującym. „Uruchamianie serc” w sensie dosłownym i metaforycznym  jest więc w naszym przekonaniu zadaniem niezwykle ważnym, dlatego właśnie z pełnym zaangażowaniem włączyliśmy się w realizację tego przedsięwzięcia.

Nasze uczennice z „klasy mundurowej”, Wiktoria Strzyżewska oraz Alicja Rogoz, których opiekunem i trenerem jest pani Jolanta Lewandowska, zajęły w tym konkursie III miejsce w województwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Poza ogromną dumą i satysfakcją z odniesionego sukcesu, laureatki konkursu otrzymały także nagrody, które wręczone zostały przez wojewodę, pana Artura Chojeckiego. Był to puchar, nagroda dla szkoły-fantom do resuscytacji krążeniowo - oddechowej  oraz indywidualne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Jednak zadowolenie ze zwycięstwa w konkursie nie było dla nas nadrzędnym celem, o wiele ważniejsze było i jest rozpowszechnianie idei „uruchamiania serc”, co rozumiemy jako dzielnie się  z innymi wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pragniemy tę ideę „podawać dalej”, dlatego nasze dalsze działania w ramach projektu określiliśmy takim właśnie hasłem: „Uruchom serce bliźniemu. Podajemy dalej”.

W ostatnim czasie uczyliśmy gimnazjalistów i młodsze dzieci z Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim RKO, opatrywania ran i unieruchamiania kończyn. Podobną akcję edukacyjną adresowaną do dzieci wczesnoszkolnych przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu. Nie zapomnieliśmy też o naszej młodzieży i zorganizowaliśmy z okazji Dnia Rodziny w Zespole Szkół Technicznych pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Z całą pewnością nie wyczerpuje to naszych chęci i pomysłów, więc działania w tym zakresie będą kontynuowane, ponieważ jesteśmy przekonani, że „uruchomienie serca” to nie tylko udzielenie pierwszej pomocy, ale także uruchomienie własnej wrażliwości i poruszenie serc innych, aby nas, umiejących nieść skutecznie pomoc, było jak najwięcej.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.