Bliżej świata

Bliżej świata

Bliżej świata - Bliżej świata
W poniedziałek 29 maja w Gimnazjum nr 9 gościliśmy wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej, Joe z Ugandy i Carren z Kenii.

Zagraniczni goście przybliżyli naszym uczniom kulturę oraz zwyczaje ich egzotycznych krajów oraz przeprowadzili warsztaty językowe. Zajęcia odbyły się w języku angielskim. Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoje umiejętności słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Większość świetnie dała sobie radę. Język nie stanowił większych barier podczas zajęć oraz luźnych rozmów w czasie przerw. Jak się okazało młodzi ludzie szybko nawiązali ze sobą kontakt, a spotkaniom towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że to doświadczenie pozwoli wszystkim uczestnikom zajęć jeszcze bardziej otworzyć się na innych ludzi, obce kultury i cały świat.

Joanna Mitura