Konferencja w ramach Dni Rodziny

konferencja

konferencja - konferencja

W ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny elbląskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu organizują 6 czerwca br. konferencję pt. WYCHOWANIE, MIŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OBLICZA RODZINY,  do udziału w której zapraszają wszystkich chętnych.

W ramach konferencji przewidziane są wykłady dotyczące problemów współczesnych rodzin oraz warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne. Rozpoczęcie - godzina 12.00 w siedzibie PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22. Zapisy na zajęcia warsztatowe będą przyjmowane przed i w czasie konferencji.