Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej staje się faktem

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP
Rozwój szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go pod potrzeby lokalnego rynku pracy jest jednym z priorytetów Prezydenta Witolda Wróblewskiego. Od roku trwają intensywne przygotowania do powstania Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Pierwszym jego etapem jest rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Dziś Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Prezydent Witold Wróblewski podpisali umowę dofinansowania z funduszy unijnych na ten cel.

 

- „Kształcenie zawodowe w całej Polsce nabiera nowej rangi. To bardzo duże wyzwanie. Aby absolwent szkoły mógł, po krótkiej aklimatyzacji, być pełnoprawnym pracownikiem, musi być odpowiednio prowadzona praktyczna nauka zawodu. Elbląg doskonale rozumie potrzebę kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i wykorzystuje możliwości pozyskania środków na rozwój szkolnictwa zawodowego. Gratuluję Panu Prezydentowi” – podkreślał Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


- "Od początku kadencji w Elblągu podjęte były działania w kierunku stworzenia możliwości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Potrzeba instytucji, która systemowo skoordynuje te działania. Po to tworzymy Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Na otwieranie kierunków kształcenia wpływ będą mieli również pracodawcy. W ten sposób ziszcza się realizowana przez nas idea złotego trójkąta. Pod ten system przygotowaliśmy projekty unijne na doposażanie i stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na szkolenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Pierwszym etapem tworzenia ECEZ jest rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Już dziś jednak wiemy, że  pozyskaliśmy środki w kwocie prawie 9 mln na kolejne projekty związane z kształceniem zawodowym. Przypomnę również, że tworząc nową sieć szkół pod potrzeby CKP przeznaczyliśmy również budynek obecnego Gimnazjum przy ul. Rawskiej. Jestem przekonany, że podejmowane działania przywrócą Elbląg, który silny będzie wykwalifikowanymi specjalistami i nasze miasto będzie liderem w budowaniu nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego nie tylko w województwie, ale również w kraju” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski. 


Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej tworzone jest na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Prace nad jego powstaniem trwają od roku i były szeroko konsultowane zarówno z przedsiębiorcami, jak i przedstawicielami szkół zawodowych w mieście.


- „Jest to wzorcowy projekt i nie mamy wątpliwości, że Elbląg będzie miał najlepsze, systemowe  rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego. Nowością w tym systemie jest powstanie przy prezydencie komitetu ds. koordynowania kierunków kształcenia zawodowego, złożony z przedstawicieli samorządu, Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawców i uczelni wyższych.
 Głównym celem tego ciała jest otwieranie i wygaszanie kierunków kształcenia w szkołach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Komitet będzie otrzymywał wypracowane przez ECEZ analizy i propozycje i będzie podejmował decyzje, między innymi ile osób i w jakich kierunkach kształcić" – zaznaczył Piotr Żuchowski, doradca prezydenta Elbląga.


- „Jednym z głównych problemów jest nie pozyskanie zamówień, a dobrej kadry. Jest dziura pokoleniowa, bo przez 20 lat byliśmy pozbawieni szkolnictwa zawodowego. Podjęta przez władze miasta inicjatywa rozwoju szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami jest więc bardzo cenna. Dziękuję za te działania i deklaruję, że nadal będę pomagał w odbudowywaniu szkolnictwa zawodowego w Elblągu" – mówił natomiast Dariusz Kamiński Prezes Metal Expert.


Projekt „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, będący pierwszym etapem tworzenia Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, na dofinansowanie  którego umowa została dziś podpisana obejmuje budowę nowego budynku. Znajdą się w nim dwie nowocześnie wyposażone pracownie:
•    odlewnicza z kuźnią, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik odlewnik;
•    energii odnawialnej, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W nowym budynku znajdą się również: garaż ze stanowiskami dydaktycznymi, pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne, winda towarowo-osobowa. Wykonane zostaną niezbędne prace związane z infrastrukturą towarzyszącą: przyłącza, ciągi komunikacyjne; zagospodarowanie terenu, prace rozbiórkowe. Budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Projekt stanowi I etap planowanej rozbudowy infrastruktury CKP. W kolejnym etapie, planowanym do realizacji w latach 2018-2019, zakładana jest dalsza rozbudowa budynku i utworzenie nowocześnie wyposażonych pracowni: stolarsko-ciesielskiej oraz budowlanej.  
 
Lata realizacji 2017-2018
Koszt projektu: 3 557 153,60
Dofinansowanie: 2 948 880,33

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP

podpisanie umowy CKP - podpisanie umowy CKP