Dzień Ziemi 2017

ziemia

ziemia - ziemia

24 kwietnia br. (poniedziałek ) w sali Koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga odbędzie się uroczystość „Dnia Ziemi”. Światowe Dni Ziemi w Polsce obchodzone są od roku 1990, tak więc jest to 27 edycja Dnia Ziemi w Polsce.

Coroczny temat i program Dnia Ziemi związany jest z ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem. W 2017 roku obchody poświęcone są tematom związanym z ochroną bioróżnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „W kierunku natury".         

Podejmowane przez młodych ludzi przedsięwzięcia, aktywny udział w akcjach ekologicznych świadczą o zaangażowaniu młodzieży w sprawy środowiska naszego Miasta. W związku z powyższym na uroczystym spotkaniu Prezydent Elbląga nagrodzi najbardziej aktywnych uczniów elbląskich szkół wyróżnionych za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

W programie przewidziany jest przygotowany przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 19 krótki materiał związany z genezą i obchodami Dnia Ziemi oraz występ artystyczny zespołu wokalnego Młodzieżowego Domu Kultury. Dzień Ziemi to okazja do zdobycia wiedzy na tematy ekologiczne oraz spotkań ludzi zainteresowanych sprawami ochrony środowiska.

Program uroczystości „Dnia Ziemi”, 24 kwietnia (poniedziałek)
                                                                                
1. godz. 14.00 - otwarcie uroczystości przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

2. godz. 14.10 - prezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 na temat genezy i obchodów Dnia Ziemi – przygotowanie: Pani Katarzyna Koronowska

3. godz. 14.15 – występ artystyczny zespołu wokalnego MDK w Elblągu - przygotowanie: Pan Wojciech Karpiński

4. godz. 14.30 – wręczenie dyplomów i nagród przez Prezydenta Elbląga wyróżnionym uczniom.

5. około godz. 15 – zakończenie uroczystości.