Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2 - Akcja Żonkile w SOSW nr 2
Po raz piąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizowana jest akcja Żonkile, która upamiętnia kolejne rocznice wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku do walki z oddziałami niemieckimi stanęło kilkuset członków ŻOB dowodzeni przez Marka Edelmana, podzielonych na 22 grupy bojowe pod zwierzchnim dowództwem Anielewicza oraz ponad 150 bojowców ŻZW.

Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. W rozmowie z Hanną Krall, w książce „Zdążyć przed Panem Bogiem” Marek Edelman powiedział, że co roku otrzymuje bukiet żółtych kwiatów. Kwiaty trafiały do niego zawsze bez względu na to gdzie się znajdował. Nadawca pozostał anonimowy. Gdy Marek Edelman przychodził 19 kwietnia pod pomnik Bohaterów Getta a z biegiem czasu wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi, w miejscach pamięci kładł żółte kwiaty. Żółty żonkil stał się symbolem zbiorowej pamięci.

W akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile wzięła udział cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni ozdobieni własnoręcznie zrobionymi żonkilami  stanęli do wspólnego zdjęcia wołając, że pamiętają! Wcześniej odbyły się zajęcia edukacyjne, pogadanki, prezentacja filmów – wszystko dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów.


Celem akcji jest przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim, ale też przypominanie, że warto hołdować takim wartościom jak życie, odwaga, miłość i sprawiedliwość.
Powstanie w getcie warszawskim jest na świecie symbolem walki o godność, jednak w Polsce powstanie w getcie wciąż pozostaje mało znane. Akcją Żonkile organizatorzy pragną sprawić, by pamięć o powstaniu stała się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy jest realizatorem projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, który realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej oraz szkolnego projektu edukacji historyczno – regionalnej pt. „Elbląg, Moja i Twoja historia”.

Więcej o powstaniu w Getcie Warszawskim oraz akcji Żonkile:
http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2017/03/17/powstanie-w-getcie-warszawskim-informacje-historyczne

Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2 - Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2 - Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2 - Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2

Akcja Żonkile w SOSW nr 2 - Akcja Żonkile w SOSW nr 2