Goście z Wielkiej Brytanii w SP16

Goście z Wielkiej Brytanii w SP16

Goście z Wielkiej Brytanii w SP16 - Goście z Wielkiej Brytanii w SP16
Szkołę Podstawową nr 16 odwiedzili nauczyciele z Wielkiej Brytanii. Nauczyciele uczestniczą w programie Erasmus+, w ramach mobilności KA1- Mobilność Edukacyjna- Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

W ramach wymiany nauczyciele obserwują zajęcia edukacyjne w różnych szkołach. Nasi goście obserwowali zajęcia matematyki w klasie 4 c u p. Ewy Kotlik oraz w klasie 4 a u p. Marioli Wiśniewskiej. Podczas lekcji uczniowie pracowali metodą Map Rozwiązywania Problemów– łamaczem matematycznym. Łamacz rozbija zadanie na mniejsze kroki. Dzięki temu, uczniowie kierując się logiką, rozwiązywali skomplikowane, złożone zadania matematyczne. Mapa pomaga im skoncentrować się na poszczególnych, małych i prostych krokach, aby na końcu uzyskać wynik całego dużego zadania.
Następnie obserwowali lekcje języka angielskiego. Najpierw w klasie VI a w grupie dziewczynek. Lekcja prowadzona była przez p. Beatę Jeziorską. Tematem zajęć były czasy przeszłe- Past Simple i Past Continuous. Uczennice powtórzyły konstrukcje zdań z użyciem Narzędzia Krytycznego Myślenia- Gałęzi, co bardzo przykuło uwagę obserwujących. Następnie uczennice tworzyły krótkie opowiadania z użyciem tych czasów. Kolejna lekcja była prowadzona przez p. Annę Gawdzis w klasie 4 c. Celem zajęć było wprowadzenie nowej konstrukcji gramatycznej oraz zaprezentowanie nabytych przez uczniów umiejętności językowych. Goście mieli również okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez panią Karolinę Witkowską w klasie III a, na których zapoznali się z fragmentami lektury „Mikołajek”. Na pierwszej lekcji obserwowali, jak dzieci pracowały z wykorzystaniem gałęzi logicznej przygotowując się do konstruowania opowiadania. Druga lekcja poświęcona była rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy bohaterami lektury w oparciu o chmurkę– jednego z narzędzi TOC. Podczas zajęć zarówno dzieci, jak i goście siedzieli na pikach terapeutycznych, a przyswajaniu wiedzy towarzyszyły liczne zabawy ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem tajemniczego kuferka oraz chusty animacyjnej.
Zarówno goście jak i uczniowie byli zadowoleni z przeprowadzonych lekcji, które przebiegały w miłej atmosferze.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas

Szkoła Podstawowa nr 16"