Zajęcia sportowe z przedszkolakami w ZS nr 1

zajęcia

zajęcia - zajęcia

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku szkolnym dzieci z Przedszkola nr 24 (Osiedle Nad Jarem) uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych w Zespole Szkół nr 1 przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zajęcia odbywają się cyklicznie (raz w tygodniu) i w czasie ich trwania przedszkolaki biorą udział w grach i zabawach sportowych. Uczą się podstawowych elementów z zakresu minikoszykówki oraz poznają nowe formy aktywności ruchowej, co w dużym stopniu zaspakaja naturalną, zwiększoną potrzebę ruchu dzieci w tym wieku. A warunki do rozwoju fizycznego mają w naszej szkole doskonałe.

Dominującym elementem tych zajęć są gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek do minikoszykówki, piłek do siatkówki, szarf i obręczy gimnastycznych. Aby zwiększyć atrakcyjność zajęć nauczyciele wprowadzają dodatkowe elementy                          z zakresu gimnastyki: pokonywanie zwinnościowych torów przeszkód czy ćwiczenia równoważne dające możliwość pokonywania swoich słabości. Uczestnictwo w tych zabawach wyzwala u dzieci inicjatywę i pomysłowość, pobudza ich wyobraźnię i ambicje.

Podczas zajęć dzieci wprowadzone są w radosny nastrój poprzez wykonywanie takich ćwiczeń, które wcześniej wydawały się im niemożliwe do zrobienia.

Wszystkie dzieci z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w sportowych spotkaniach, do wykonywania wszelkich ćwiczeń nie trzeba ich zbyt długo zachęcać. Przedszkolaki czują się w naszej szkole bardzo swobodnie – znają już korytarze, salę sportową, szatnie. Świetnie tez współpracują z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Współpraca sportowa z dziećmi z Przedszkola nr 24 to naszym zdaniem doskonała promocja Szkoły Podstawowej nr 11. Poprzez takie zajęcia poznajemy naszych przyszłych uczniów, a oni z kolei czują się później dużo pewniej w naszej szkole.

Andrzej Trybiński – nauczyciel wychowania fizycznego w ZS nr 1

zajęcia

zajęcia - zajęcia

zajęcia

zajęcia - zajęcia

zajęcia

zajęcia - zajęcia