Bezpieczny start w dziecięcy świat - konferencja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zaprasza pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz policji na konferencję interdyscyplinarną pt. „Bezpieczny start w dziecięcy świat - działania instytucji
na rzecz ochrony małego dziecka”, która odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim od 24 do 25 marca br. Wstęp bezpłatny.


PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY 24.03.2017 r. godz. 15:30 -  18:40        
MIEJSCE: Ratusz Staromiejski w Elblągu                               

1. Otwarcie – Joanna Żbikowska – Dyrektor PPP nr 2 w Elblągu
2. Rodzaje krzywdzenia  – Anna Lassmann – pedagog PPP nr 2 w Elblągu
3. Obowiązki wynikające z prawnej ochrony małego dziecka – Marek Aureliusz Karczmarzyk  - adwokat; wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku; wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej
4. Czynniki ryzyka krzywdzenia  – Beata Ragin – pedagog PPP nr 2 w Elblągu
5. Przerwa.
6. Objawy krzywdzenia – czyli na co zwrócić uwagę w krótkim kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami  –  Bartek Gawliński – dr nauk medycznych; Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, chirurgia dziecięca
7. Objawy krzywdzenia – czyli na co zwrócić uwagę podczas monitorowania sytuacji dziecka, rodziny – Beata Kulesza – kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPS w Elblągu
8. Objawy krzywdzenia – czyli na co zwrócić uwagę w placówce opiekuńczej, oświatowej  – Urszula Łopaciuk – psycholog PPP nr 2 w Elblągu
9. Formy pomocy, instytucje pomocowe z terenu Elbląga i powiatu – Anna Olszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu, Prezes Elbląskiego Centrum Mediacji


DZIEŃ DRUGI 25.03.2017 r. godz. 9:00 - 11:00                
MIEJSCE: SOS-W nr 2 w Elblągu ul. Polna 8A

ZAPISY na zajęcia warsztatowe są możliwe pod numerem telefonu 55-625-82-51 lub osobiście podczas pierwszego dnia konferencji – ilość miejsc ograniczona.

1. Metody rozładowania stresu rodzicielskiego jako element zapobiegania krzywdzeniu dzieci  – Marta Słoniecka  - Piotrowska, Katarzyna Małkiewicz – PPP nr 2 w Elblągu,
adresaci: opiekunki, nauczycielki, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

2. Od objawów do działania – KRÓTKI kontakt z dzieckiem i rodzicami/opiekunami – Joanna Kolasa, Edyta Bąk – OZSS w Elblągu, adresaci: pracownicy służby zdrowia, policji

3. Od objawów do działania – DŁUŻSZY kontakt z dzieckiem i rodzicami/opiekunami – Urszula Łopaciuk – PPP nr 2 w Elblągu, adresaci: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy

4. Od objawów do działania – DZIECKO W PLACÓWCE – Karolina Ujazda – PPP nr 2 w Elblągu,
adresaci: nauczycielki, opiekunki, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych

5. Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji interwencji medycznej lub policyjnej wobec dziecka, rodziny  – Małgorzata Charkiewicz  - PPP nr 2 w Elblągu,
adresaci: pracownicy służby zdrowia, policji, pracownicy socjalni

6. Zasady i metody wspierania dziecka ofiary krzywdzenia – Marta Ulanowska – PPP nr 2 w Elblągu
adresaci: opiekunki, nauczycielki, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

Konferencja odbędzie się pod patronatem:

patronat prezydenta Elbląga

patronat prezydenta Elbląga - patronat prezydenta Elbląga

dds

dds - dds