I Spartakiada Sportowa „Żyj zdrowo na sportowo”

W imieniu Prezydenta Elbląga Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w dniu 7 marca 2017 r. organizuje I Spartakiadę Sportową „Żyj zdrowona sportowo” dla dzieci z elbląskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Przedszkola nr 18, 14, 17, 21 a także Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Spotkanie to odbędzie się w Hali Sportowo - Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 w godzinach 10.00-12.00.

I Spartakiada Sportowa jest realizowana w ramach programu „Bezpieczny Elbląg – Współdziałanie i Aktywizacja Społeczna”. Celem organizowanej zabawy jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych dzieci, promowanie zdrowego żywienia oraz sportu i aktywnego wypoczynku, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo, poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci.

W spotkaniu weźmie udział ok. 1076 przedszkolaków. W czasie trwania imprezy opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie placówek, młodzież z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych (klasy mundurowe) oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom zostanie zorganizowany punkt ratownictwa medycznego, w obrębie obiektu zostaną zwiększone patrole Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.