II LO ponownie ze Srebrną odznaką najlepszych liceów w Polsce

II LO ponownie ze Srebrną odznaką najlepszych liceów w Polsce

Według danych statystycznych GUS z 2015r. w Polsce jest ok. czterech tysięcy liceów ogólnokształcących. W XIX  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzonym w 2016r. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu zajmuje 145 lokatę wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. Pięć ubiegłorocznych klas maturalnych, czyli 139 uczniów oraz ich nauczyciele zapracowali na ten wynik. Ich wysokie osiągnięcia na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę ujawnia podranking maturalny liceów ogólnokształcących. II LO z Elbląga znajduje się w nim na 146 miejscu. Olimpijczycy, czyli laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich zasłużyli na 129 miejsce w rankingu olimpijskim. Warto wspomnieć, że istotny w tym zestawieniu jest stosunek liczby olimpijczyków i liczby olimpiad do ilości uczniów w szkole, których w II LO było blisko 500.


Do ogólnopolskiego rankingu Perspektyw kwalifikuje się pięćset najlepszych liceów ogólnokształcących. Ponadto tworzone są dwa elitarne podrankingi-  dwustu liceów z najlepszymi wynikami maturalnymi i dwustu spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z najwyższymi osiągnięciami podczas olimpiad przedmiotowych.


II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu od kilku lat szczyci się tytułem Srebrnego Liceum, gdyż figuruje w ścisłej czołówce trzystu spośród pięciuset najlepszych ogólnopolskich szkół. To ogromne wyróżnienie i powód do dumy dla szkolnej i lokalnej społeczności. Wyniki licealistów świadczą o dobrej atmosferze w szkole, jaką tworzy kadra pedagogiczna i menedżerska, ambitni uczniowie, wspierający ich rodzice i władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania. To cieszy, bo ten sukces szkoły jest powtarzany, co wskazuje na to, że tendencja rozwoju i utrzymania wysokiego poziomu nauczania istnieje i utrzymuje się z pespektywą na dalsze lata.

Dorota Radomska

Rzecznik prasowy II LO