Reforma edukacji w Elblągu. Pięć ważnych zasad.

konferencja

konferencja - konferencja

W związku z wdrażaną w całym kraju reformą edukacji główne założenia i najważniejsze propozycje zmian w elbląskiej oświacie przedstawili dziś podczas konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski, Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu oraz Piotr Żuchowski doradca prezydenta.

- 9 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o systemie oświaty i Ustawę Prawo Oświatowe – ustawy reformujące ustrój szkolny w Polsce. Dla nas zamyka to wszelkie dyskusje polityczne dywagacje. Zaczynamy w Elblągu realizować zmiany zapisane w Ustawach - rozpoczął prezydent

- Wdrażanie reformy ustrojowej w naszym mieście realizowane jest z przestrzeganiem kilku zasad: Najważniejszym dobrem jest przeprowadzenie każdego ucznia przez zmiany tak, by nie zostało naruszone jego bezpieczeństwo, a proces kształcenia przebiegał płynnie. To jest dla mnie priorytet. Ważne jest również, aby wprowadzane zmiany spowodowały jak najmniejsze negatywne skutki dla rodziców i nauczycieli - podkreślił prezydent

- Powtarzam: Nie zmieniamy sieci szkół podstawowych. Gimnazja wygaszane będą w sposób naturalny. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej - zakończył prezydent Wróblewski i zaprosił wszystkich zainteresowanych na otwartą debatę oświatową, która odbędzię się 19 stycznia o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim.

A to 5 zasad, które będą przestrzegane w trakcie wdrażania reformy:
1. Wszyscy uczniowie gimnazjum skończą proces nauczania w tym samym obiekcie, w którym rozpoczęli naukę – wyjątkiem jest Gimnazjum nr 7. Gimnazja wygaszane będą w sposób naturalny.
2. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych również będą kontynuowali naukę w tych samych budynkach – dotyczy to także  kontynuacji nauki w klasach klas VII i VIII. Nie zmieniamy więc obwodów i sieci szkół podstawowych.
3. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące w sieci szkół będą nadal kształciły – mówiąc wprost – nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Przez lata miasto inwestowało w obiekty samodzielnych gimnazjów, dlatego proponujemy wykorzystanie tych obiektów na bardzo ważne dla miasta funkcje oświatowe.
5. Cała reforma ustroju szkolnego będzie przebiegać płynnie w sposób uporządkowany. Departament Edukacji i Sportu i dyrektorzy szkół mają określone zadania w tym zakresie, a uczniowie i rodzice będą mieli właściwą informację w kwestiach, które ich dotyczą.

- W związku z reformą czekają nas podstawowe zmiany. Szkoły podstawowe 6-letnie przekształcone zostaną w szkoły 8-letnie. Gimnazja zostaną wygaszone, szkoły zawodowe przekształcone zostaną w szkoły branżowe, powstaną też 4-letnie licea i 5-letnie technika. Przed nami było kilka możliwości - przekształcać, łączyć i wygaszać poszczególne szkoły. Przede wszystkim braliśmy pod uwagę dobro dzieci, opierając się jednocześnie na prognozach demograficznych i warunkach bazy dydaktycznej - wskazywała dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Małgorzata Sowicka

- Propozycja sieci szkół podstawowych uwzględnia: potrzeby uczniów obecnych klas VI i ich rodziców, założenia reformy w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w pełnej strukturze (tj. kl. I-VIII) w jednym budynku, pozytywne opinie dyrektorów wszystkich SP, rad rodziców oraz rad pedagogicznych, warunki lokalowo - organizacyjne wszystkich SP, malejące wskaźniki demograficzne - wyliczała Małgorzata Sowicka

W co przekształcą się gimnazja?

- W Elblągu funkcjonuje 12 gimnazjów, w tym: 3 gimnazja w zespołach szkół (SP 9 + G 1,  SP 11 + G4,  SP 25 + G 10) - z mocy ustawy przekształca się w 8 letnią szkołę podstawową (2017), 2 gimnazja w zespołach szkół (I LO + G 8,  II LO + G 3) - z mocy ustawy przekształcają się w 4-letnie licea ogólnokształcące (2019), 2 gimnazja specjalne - wygaszenie (SOSW nr 1, SOSW nr 2) - omawiała poszczególne zmiany Małgorzta Sowicka - Z pewnością najbardziej interesuje wszystkich sytuacja pięciu gimnazjów samodzielnych (G 2, G 5, G 6, G 7, G 9). Sposób ich zagospodarowania przedstawi Państwu Piotr Żuchowski...

- W przypadku samodzielnych gimnazjów braliśmy pod uwagę ich bazę, infrastrukturę i to, jakie pieniądze zostały tam zainwestowane. Po gruntownych analizach, również prowadzonych w tych szkołach zdecydowaliśmy się na następujące propozucje:

  • Włączenie od 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej 12 do Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego 45 Dotychczasowe obwody Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 14 są takie same
  • Włączenie od 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej 173 do Branżowej Szkoły I stopnia, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
  • Włączenie od 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 6 przy ul. Rawskiej 3 do Branżowej Szkoły I stopnia, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
    Budynki po Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 6 zostaną przeznaczone na siedziby szkół ponadgimnazjalnych
  • Włączenie od 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1 do III Liceum Ogólnokształcącego
    Budynek po Gimnazjum nr 9 zostanie przeznaczony na siedzibę liceum
  • Przekształcenie z dniem 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 5  z klasami sportowymi w sportową szkołę podstawową (nierejonową)


ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROJEKT SIECI ELBLĄSKICH SZKÓŁ PO REFORMIE EDUKACJI

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja