Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów - Stypendia dla gimnazjalistów
Dziś w Urzędzie Miejskim Prezydent Witold Wróblewski wręczył  uczniom elbląskich gimnazjów stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.
W tym semestrze stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia otrzymało 139 gimnazjalistów. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium  było uzyskanie średniej ocen  na poziomie minimum  4,3. Wysokość przyznanego stypendium za II półrocze wynosi od 100 zł do 425zł.

- „Serdecznie gratuluję znakomitych wyników w nauce. Wysokie oceny świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Cieszę się, że mamy tak zdolną młodzież. Mam również nadzieję, że przyznane stypendia przyczynią się do Waszego dalszego rozwoju. Pragnę również pogratulować Waszym rodzicom i nauczycielom” – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.


Łącznie w roku 2016 Prezydent przyznał 229 stypendiów (90 za I semestr). Na ten cel  z budżetu miasta przeznaczono  60 000 zł.

Galeria zdjęć