(Nie) grzeczne dzieci? – II spotkanie i konferencja Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

konferencja

konferencja - konferencja

8 i 9 grudnia br. po raz drugi obyło się dwudniowe spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 2 w Elblągu. Swój udział w spotkaniu zgłosiło 21 szkół z całej Polski.

Pierwszego dnia wymienialiśmy doświadczenia, przedstawialiśmy swoje placówki, rozmawialiśmy o problemach związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Odbyły się też warsztaty, w których brało udział 38 dyrektorów i  nauczycieli z Polski oraz 30 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu. Warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zaburzeń zachowania uczniów zostały pozytywnie odebrane przez uczestniczących w nich nauczycieli. Dyrektorzy obradowali w swojej grupie wymieniając doświadczenia, omawiając problemy wynikające z codziennej pracy. Wymiana doświadczeń stała się punktem wyjścia do planowania przyszłych działań. Szkoły przedstawiły swoje osiągnięcia wypracowane przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Drugiego dnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pedagogiczna (Nie) grzeczne dzieci?, w której brało udział ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy Panią Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbarę Antczak, Panią Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Elblągu Małgorzatę Sowicką, zastępcę Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu Panią Marzannę Tyburską, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Jadwigę Król.

Wykładowcami byli wybitni znawcy tematu:

Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.

Katja Schrodinger - autorka bloga i  książki „Koci Świat ASD czyli świat osoby ze spektrum autyzmu” zarazem osoba ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera.

Marek Stankiewicz – autor bloga Photography & Asperger, nauczyciel w NiepublicznejTerapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”  w Suwałkach, osoba z zespołem Aspergera

Dorota Zawadzka - Super Niania -psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trener umiejętności społecznych. Specjalistka w sprawach rozwoju człowieka, wychowania oraz mediów dla dzieci i młodzieży, wykładowca uniwersytecki, autorka telewizyjnych programów poradnikowych dla rodziców.

Monika Zielińska - psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Gdańskim, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (SWPS Sopot), dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak zaburzenia jedzenia, mutyzm selektywny, lęk społeczny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji.

Ogromny odzew ze strony elbląskich pedagogów wskazuje na wagę problemu zaburzeń zachowania u uczniów. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zwracali uwagę na bardzo dobry dobór wykładowców, profesjonalną organizację przedsięwzięcia.
Następne spotkanie uczestników Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych odbędzie się ponownie w Elblągu w Zespole Szkół nr 2 za rok. Już dzisiaj na nie zapraszamy.

Przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.

Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja