Energia do nauki

Energia do nauki

Energia do nauki - Energia do nauki
Pod koniec listopada uczniowie II klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i uczniowie klasy I o profilu technik energetyk ZSIŚiU, przyszli technicy branży energetycznej, uczestniczyli w lekcji poznawczej - po raz pierwszy zwiedzali naszą elbląską elektrociepłownię ENERGA-Kogeneracja.

Głównym punktem lekcji praktycznej był nowy blok, który produkuje energię elektryczną oraz ciepło w procesie technologicznym zwanym kogeneracją. Taki sposób wytwarzania energii zapewnia wyższą sprawność niż produkowanie ciepła i prądu w oddzielnych instalacjach.
ENERGA-Kogeneracja dodatkowo ograniczyła emisję CO2, ponieważ jako paliwo wykorzystuje biomasę agro. Daje to zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, bo podczas spalania wydziela się go tyle, ile rośliny pobierają w czasie wegetacji.

Wykorzystanie biomasy jako paliwa uruchomia naturalne zasoby energetyczne, które w innym wypadku pozostałyby niewykorzystane.
ENERGA-Kogeneracja, która rocznie zużywa około 140 tysięcy ton biomasy, tworzy naturalny popyt na ten surowiec.

Energia do nauki

Energia do nauki - Energia do nauki

Energia do nauki

Energia do nauki - Energia do nauki

Energia do nauki

Energia do nauki - Energia do nauki

Jerzy Pędzisz – nauczyciel przedmiotów zawodowych i opiekun grupy
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług