Międzynarodowy eksperyment naukowy w SP nr 14

uczniowie

uczniowie - uczniowie


Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu została zaproszona do udziału w Zintegrowanym Planie Technologicznym (Integrated Technology Plan), który realizuje również Liceum Ogólnokształcące Varshets „Ivan Vazow” w Bułgarii, w Regionie Montana.

Program został przygotowany według wskazówek Dr Rity Sanchez - asystentki Dyrektora Działu Rozwoju Centrum Technologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Stanowi on część programu ,,Młodzi Bułgarscy Liderzy”, a patronat nad nim pełni Fundacja "Ameryka dla Bułgarii”. Działania prowadzone w ramach programu nadzoruje Instytut Edukacji Międzynarodowej. Koordynatorem programu na terenie Bułgarii jest Ivailo Panov - kierownik ds. technologii i psycholog w Liceum Ogólnokształcącym Varshets ,,Ivan Vazow” w Montanie. Rola koordynatora na terenie „czternastki” została powierzona  pedagogowi szkolnemu- Dorocie Burdynowicz.
     
Jednym z założeń programu jest przeprowadzenie badań naukowych mających na celu określenie poziomu uzależnienia młodych ludzi od urządzeń multimedialnych. W związku z tym 29 listopada zaplanowano na terenie SP nr 14 ,,Dzień bez multimediów” oraz przeprowadzenie testu leku C.D. Spielbergera. Wyniki testu zostaną przekazane do Bułgarii, a następnie umieszczone w publikacji naukowej Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. O wynikach zostaną także poinformowani uczniowie i ich rodzice.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu jest jedyną placówką w Polsce zaproszoną do udziału w realizacji Integrated Technology Plan. Stanowi to dla szkoły duże wyróżnienie.

Dorota Burdynowicz, pedagog SP nr 14 w Elblągu