Aktualna Strategia Rozwoju EOF / ZIT

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.11.2020 r. (wersja edytowalna)

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.01.2020 r. (wersja edytowalna)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.03.2019 r.  (wersja edytowalna)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego