Dokumenty do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce

Model Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020