Departament Promocji, Kultury i Turystyki

Adam Jocz - Dyrektor Departamentu
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 200
tel. (55) 239 33 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail departamentu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat departamentu – tel. (55) 239 33 20

Monika Ropelewska – Stanowisko ds. organizacyjno- kancelaryjnych              
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja: Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 239 33 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bożena Barbara Szyłak – Stanowisko ds. kultury
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 102
tel. (55) 239 33 23

Kamila Ośka – Stanowisko ds. upowszechniania kultury i organizacji imprez
Adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
Lokalizacja: Ratusz Staromiejski, I piętro p. 102                   
Tel. 55 239 33 25

Agata Prystupa – Stanowisko ds. upowszechniania kultury i nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 103
tel. (55) 239 34 65

Kamila Badzio Stanowisko ds. finansowych
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. 103
tel. (55) 239 33 24

Wioletta Czerwień – Stanowisko ds. turystyki
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, parter, p. 4
tel. (55) 239 33 53

Agnieszka Błażewicz-Baranowska - Stanowisko ds. turystyki
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, partner, p. 4
tel. (55) 239 34 32

Aleksandra Żuchowska – Stanowisko ds. administracyjnych
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, parter, p. 4
tel. (55) 239 32 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Glock – Stanowisko ds. administracyjnych
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. ST/I/1
tel. 55 239 30 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jan Cepa – Stanowisko ds. obsługi technicznej
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, I piętro, p. ST/I/1
tel. (55) 237 47 41

Referat Promocji i Przedsiębiorczości

Marzena Maj – Stanowisko ds. promocji
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 239 31 70

Rafał Maliszewski – Stanowisko ds. promocji
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 201
tel. (55) 237 47 96

Robert Rajkiewicz – Stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi przedsiębiorców
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, IV piętro, p. 400
tel. (55) 239 33 17

Katarzyna Smulska –  Stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi przedsiębiorców
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, IV piętro, p. 400
tel. (55) 239 32 90Karty usług


Zadania Departamentu

Schemat organizacyjny Departamentu

Miejskie instytucje kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg

Do podstawowych zadań Departamentu Promocji  i Kultury należą w szczególności:

1)         Prowadzenie projektu strategii marki Elbląg

a)    Zarządzanie marką miasta i strategią promocyjną Miasta,

b)    Nadzór nad wszystkimi projektami realizowanymi w ramach strategii marki Elbląg oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty

c)    Przygotowywanie kampanii promocyjnych marki Elbląg oraz potencjałów miasta (gospodarka, turystyka, sport, kultura)

d)    Kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez organizację i udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych,

e)    Współpraca z uczelniami w zakresie promocji potencjału akademickiego Elbląga,

f)     Współpraca z klubami sportowymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych

2)         Kreowanie wizerunku i promocja miasta w kontaktach wewnętrznych i zagranicznych

a)  Promocja wybranych imprez miejskich

b)  Podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem,

c)  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji Miasta,

3)         Opracowywanie i współudział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o mieście i regionie

4)         Administrowanie oficjalną stroną internetową miasta oraz sprawowanie w tym zakresie funkcji koordynacyjnej w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu

5)         Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

Zadania Referatu Kultury:

1)    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród z dziedziny kultury i sztuki,

2)    Prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w mieście i koordynowanie realizacji przedsięwzięć, stymulujących zainteresowanie wszelkich kręgów społecznych wartościami kultury,

3)    Prowadzenie spraw związanych z zadaniami publicznymi z zakresu kultury i sztuki realizowanymi przez organizacje pozarządowe,

4)    Współpraca z placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i całym środowiskiem kultury w celu ożywienia życia kulturalnego w mieście,

5)    Inspirowanie i integrowanie środowisk zawodowo związanych z kulturą i sztuką,

6)    Realizowanie działań z zakresu edukacji kulturalnej różnych grup wiekowych i społecznych oraz wspieranie programów edukacyjnych i artystycznych upowszechniających wiedzę o rodzimym bogactwie kulturowym,

7)    Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych,

8)    Organizacja obchodów świąt i uroczystości państwowych,

9)    Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora względem instytucji kultury Gminy Miasto Elbląg zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) Współdziałanie z Referatem Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego w zakresie wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych