Departament Zamówień Publicznych

Agata Kosiorek – Dyrektor Departamentu
lokalizacja: budynek A, III piętro, pok. 403A
tel. +48 55 239 31 76

Katarzyna Maciejczyk – stanowisko ds. organizacji zamówień publicznych oraz analiz i sprawozdawczości
Pokój nr 403
tel. +48 55 239 31 25, fax. +48 55 239 33 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Siemiętkowska - stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (w zastępstwie Justyna Grabowska)
Pokój nr 404
tel. +48 55 239 31 78

Emilia Gajdzis - stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
Pokój nr 404
tel. +48 55 239 31 28

Paweł Lipiński - stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
Pokój nr 405
tel. +48 55 239 31 26

Krzysztof Łubniewski - stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
Pokój nr 406
tel. +48 55 239 31 27

Agnieszka Dudzik - stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
Pokój nr 406
tel. +48 55 239 31 74

Zadania Departamentu Zamówień Publicznych:
1.    Planowanie zamówień publicznych, w szczególności:
1)    opracowanie i weryfikacja ROCZNEGO PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na podstawie otrzymanych od komórek organizacyjnych Urzędu informacji,
2)    przekazanie do komórek organizacyjnych Urzędu zatwierdzonego ROCZNEGO PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
2.    Prowadzenie rejestrów zamówień.
3.    Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim:
1)    ustalanie na podstawie informacji uzyskanych od komórek organizacyjnych wartości zamówień tego samego rodzaju zaplanowanych w Urzędzie,
2)    informowanie komórek organizacyjnych, które zaplanowały zamówienia tego samego rodzaju o możliwości przyłączenia się do przygotowywanego postępowania,
3)    opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, do udzielania którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5.    Przygotowywanie i przeprowadzenie we współpracy z komórkami merytorycznymi postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.    Udostępnianie zainteresowanym części protokołów postępowań o udzielenie zamówień.
7.    Sporządzenie i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna


Przetargi ogłoszone przez Urząd Miejski w Elblągu