Departament Sportu i Rekreacji

Arkadiusz Kolpert – Dyrektor Departamentu
pokój nr  315
tel. (55) 239 34 80

Robert Bieńkowski – stanowisko  ds. sportu i rekreacji
pokój nr  316
tel. (55) 239 31 48

Kinga Jasińska – stanowisko ds. współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej
pokój nr  317
tel. (55) 239 34 33

Monika Szczepkowska  stanowisko ds. upowszechniania kultury fizycznej i programów sportowych
pokój nr  317
tel. (55) 239 34 36

Karolina Gmys – stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
pokój nr  317
tel. (55) 239 34 44


Wykaz zadań

Struktura organizacyjna Departamentu

Schemat organizacyjny Departamentu


Wykaz kart usług


Obiekty sportowe