Konsultacje społeczne w spr. ul. Żuławskiej i Osiedla Dąbrowa cz. II

W Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożone zostały dwa projekty zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pierwszy dotyczy obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej, drugi Osiedla Dąbrowa cz. II.

Wszystkie osoby zainteresowane planami:
- zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej w Elblągu, po obu stronach drogi krajowej nr 7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
- zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa cz. II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obszar obejmujący północną cześć osiedla Dąbrowa położony jest po obu stronach ul. Królewieckiej)
mogą do 17 sierpnia zapoznać się z dokumentami. Dostępne są w  siedzibie Referatu Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (pokój 52 - wieża), w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu ul. Żuławskiej odbędzie się 26 lipca 2011 r. o godz. 17.00 w UM Elbląg, w sali nr 301, zaś w sprawie osiedla Dąbrowa cz. II – 2 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 (również w sali 301 UM).

Uwagi do zmiany planów można składać na piśmie do Prezydenta Elbląga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2011 r.