W cztery oczy z Prezydentem

gn

gn - gn
Kilkadziesiąt pytań od elblążan. Pytań z rożnych obszarów życia miasta, w tym dotyczących budżetu, środków unijnych, inwestycji, problemów mieszkaniowych, czy nawet komfortu życia, a także ambicji Prezydenta. Wielu mieszkańców miasta skorzystało z okazji i postanowiło zapytać o nurtujące ich kwestie.

 

Prawie trzygodzinne spotkanie Grzegorza Nowaczyka z mieszkańcami Elbląga było podsumowaniem połowy kadencji Prezydenta. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem elblążan - w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego nie było wolnych miejsc.

- Jestem Prezydentem, który lubi rozmawiać. Uważam, że warto i trzeba słuchać głosu mieszkańców, że dialog to właściwa forma do wypracowywania najlepszych rozwiązań. Dlatego cieszę się, że również i dziś na spotkanie z Prezydentem, wiceprezydentami i dyrektorami departamentów i jednostek miejskich przyszło tak wielu elblążan. – powiedział Grzegorz Nowaczyk.

Debatę rozpoczęły pytania o przyszłość i pomysł na Elbląg jaki ma Prezydent. Grzegorz Nowaczyk odpowiadał, że dokłada wszelkich starań, aby Elbląg stał się silnym, liczącym się w regionie ośrodkiem gospodarczym. Służyć ma temu między innymi umieszczenie Elbląga jako ośrodka regionalnego w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
— Miało to ogromne znaczenie, aby Elbląg uznano za miasto o znaczeniu regionalnym i włączono go do formuły metropolii sieciowej. W województwie warmińsko-mazurskim Elbląg jest jednym z ważnych ośrodków decydujących o tempie zmian całego regionu, istotne więc, było, aby nasza pozycja na mapie administracyjnej Polski była wysoka. — powiedział Grzegorz Nowaczyk.
Odpowiadając na pytania dotyczące kierunku rozwoju gospodarczego Grzegorz Nowaczyk podkreślał, że miasto stawia na innowacje – dotyczy to nowego wykorzystania i zagospodarowania Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii. Duże znaczenie dla miasta ma Elbląski Park Technologiczny z mieszczącymi się tam specjalistycznymi laboratoriami. Ważną dla ożywienia gospodarczego w Elblągu rolę, odgrywa Port Morski.
- Jest to największy port polski w rejonie Zalewu Wiślanego, który w ostatnich dwóch latach znacznie wzmocnił swoją pozycję i zwiększył ilość przeładunków. Port ma naturalne połączenia  - na Zalew Wiślany, oraz w kierunku śródlądowym. Jest doskonałym przykładem na to, że miasto się rozwija i stawia na rozwój. – dodał Grzegorz Nowaczyk.
Ogromny potencjał rozwojowy tkwi w naszych dwóch terenach inwestycyjnych: Terkawce i Modrzewinie. Są to tereny, które przygotowujemy kompleksowo dla inwestorów, chcących, mimo trudnych czasów, „oglądania” każdej złotówki, ulokować swój kapitał w naszym mieście.
Elbląg dzięki swojemu wyjątkowemu i dobremu skomunikowaniu otwiera się też na współpracę z wieloma miastami: z metropolią trójmiejską, z miastami  naszego województwa (Olsztyn, Ełk) czy wreszcie realna współpraca z Kaliningradem.
- Z naszym partnerem rosyjskim współpraca przybrała już konkretne oblicze. Poza otwartymi nie tak dawno przedstawicielstwami w obu miastach działamy szerzej. Od niedawna realizujemy projekt unijny pn. „Muzea ponad granicami” który przełożył się już na pozyskanie 4 milionów euro dla dwóch placówek kulturalnych: Muzeum Archologiczno-Historycznego w Elblągu i Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. – dodał Grzegorz Nowaczyk.

Spory udział w dyskusji mieli także wiceprezydenci. Grażyna Kluge odpowiadała na tematy dotyczące oświaty. Mówiono o oszczędnościach, jakie zyskaliśmy na łączeniu szkół, a także o tym, że jesteśmy miastem, w którym szkół się nie likwiduje i nie zwalnia nauczycieli.
Duża część pytań dotyczyła spraw mieszkaniowych i nowego programu mieszkaniowego wprowadzonego przez Zarząd Budynków Komunalnych. W tej kwestii głos zabierał wiceprezydent Tomasz Lewandowski, który tłumaczył zasady, którymi kierują się komisje ds. mieszkaniowych przyznające mieszkania komunalne elblążanom. Uczestnicy spotkania otrzymali także odpowiedzi w tematach dotyczących zniżek, jakie można otrzymać będąc najemcami lokali należącymi do ZBK.
Zakresem pytań inwestycyjnych, architektonicznych zajął się wiceprezydent Adam Witek. Udzielił on wyjaśnienia mieszkance dzielnicy Zatorze, która pytała o wiadukt prowadzący w tę część miasta. Wiceprezydent Witek bardzo precyzyjnie opisał także sytuację z galeriami handlowymi w mieście.

Wiele pytań dotyczyło także spraw związanych z komunikacją miejską. Grzegorz Nowaczyk i Kazimierz Orzech dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskich udzielili wyczerpujących odpowiedzi dotyczących stanu komunikacji miejskiej w Elblągu, a także spółki Tramwaje Elbląskie. Mieszkańcy dowiedzieli się o planach dotyczących zakupu taboru w przyszłym roku (Elbląg wzbogaci się o 2 wagony), a także planów poprowadzenia trakcji tramwajowej ulicami 12-go Lutego i Grota Roweckiego.
- Chcemy, aby tramwaje elbląskie pełniły w Elblągu funkcję szybkiego metra naziemnego. Idziemy w tym kierunku, aby ograniczyć liczbę autobusów w centrum miasta. Taki plan przyjęliśmy z dyrektorem ZKM i chcemy go konsekwentnie realizować. – zaznaczył Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga. – Tramwaje to dobro i chluba Elbląga. Rozwój tego środka komunikacji miejskiej jest dla nas szczególnie istotny.

Zakończona niedawno pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego była także obszarem zainteresowania elblążan. Grzegorz Nowaczyk podkreślał, że jest bardzo zadowolony z funkcjonowania tego projektu, z dużego zainteresowania elblążan i tego że w przyszłym roku kalendarzowym budżet obywatelski został po raz kolejny zaplanowany.

Była też grupa elblążan, którzy mimo, iż zgłosili się do zadania pytań m.in. Mirosław Floryński zrezygnowała z publicznego zabrania głosu – tłumacząc, że swoje sugestie na funkcjonowanie miasta prześle do Prezydenta listownie.

Spotkanie moderowała Mira Stankiewicz dziennikarka Polskiego Radia Olsztyn. Po godzinie 20:00, kiedy mieszkańcy wyczerpali zakres pytań debata z udziałem Prezydenta zakończyła się.

Galeria zdjęć

Relacja wideo