Spółdzielnie socjalne w Elblągu - szansa na rozwój przedsiębiorczości

Prezydent Elbląga wraz z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zaprasza 18 września na spotkanie poświęcone spółdzielniom socjalnym.Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych oraz możliwości pozyskania dotacji na ten cel.   

Program:
1.    Przywitanie uczestników – Adam Witek, Wiceprezydent Elbląga
2.    Idea i główne założenia spółdzielni socjalnych – Małgorzata Woźna (OWIES)
3.    Lider przedsiębiorstwa społecznego – Arkadiusz  Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP
4.    Prezentacja oferty wsparcia Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu – Justyna Ocalewicz, Sandra Brynda (OWIES)
5.    Wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych:
- projekty finansowane ze środków Unii  Europejskiej – Katarzyna Ciszewska-Wojtas (OWIES), 
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Anna Zawisza (Departament Społeczny Urzędu Miejskiego w Elblągu),
- środki Funduszu Pracy (Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu)
6.    Otwarta dyskusja
7.    Podsumowanie – Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP

Spotkanie odbędzie się 18 września o 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.