Uwagi po piątym spotkaniu dot. "Strategii Promocji"

Zakończyły się konsultacje społeczne Strategii Promocji. W ich ramach odbyło się pięć spotkań. Przedstawiamy uwagi uczestników ostatniego spotkania:


Tomasz Stężała
•    sugestia, aby w materiałach promocyjnych znalazło się miejsce także dla herbu Elbląga, a nie tylko logo;
•    budżet przeznaczony na wdrażanie „Strategii promocji…” przeznaczyć na komputery dla szkół lub oznakowanie turystyczne miasta;
•    w elbląskich hotelach powinny pojawić się duże mapy na stojakach z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi w najbliższej okolicy hotelu;
•    do zespołu, który będzie wdrażał „Strategię promocji…” zaprosić „starych” elblążan, np. Hansa Pfaua;

Michał Kuna
•    „Strategia promocji…” jest dobrą bazą do rozpoczęcia działań promocyjnych;
•    na Starym Mieście powinny pojawić się kody QR, które po zeskanowaniu przez urządzenia mobilne przekierują na stronę z informacjami o atrakcjach turystycznych;

Edward Jaremczuk
•    w „Strategii…” powinien być zapisany precyzyjnie określony cel, do którego miasto powinno dążyć;

Dariusz Babojć
•    wniosek płynący po wszystkich konsultacjach dotyczący uczestnictwa elblążan w spotkaniach – jeżeli nie chcecie pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzajcie;

Patryk Karwowski
•    połączyć w jedną imprezę „Elbląg porusza” i „Festiwal poruszeń” zaproponowanych w „Strategii promocji…”
•    Kody QR powinny pojawić się w różnych częściach miasta;

Jacek Żukowski
•    Do zespołu, który będzie wdrażał „Strategię…” należy zaprosić elblążan, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach;