Uwagi elblążan do "Strategii Promocji"

W miniony wtorek odbyły się kolejne konsultacje "Strategii Promocji". Prezentujemy uwagi do dokumentu zgłoszone przez osoby uczestniczące w spotkaniu:

Bogusław Tadrowski
•  należy wykorzystać, że Elbląg był jednym z miast Hanzy i zorganizować festiwal piosenki miast hanzeatyckich;
•  najważniejszym zadaniem miasta jest wykorzystanie potencjału promocyjnego Kanału Elbląskiego i walka o prawidłowe stosowanie nazwy. Nie możemy dopuścić, aby Ostróda mówiła o Kanale Ostródzko-Elbląskim, który pod taką nazwą nie istnieje.

Tomasz Stężała
•    propozycja, aby nie organizować konkursu dla przedsiębiorców wpisanego do submarki biznesowej, ponieważ taka nagroda jest przyznawana w ramach Nagród Prezydenta. Zamiast nagrody powinno się zastosować różnorodne formy wsparcia, chociażby obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
•    zamiast wskazanych w submarce biznesowej reklam i artykułów sponsorowanych w ogólnopolskich pismach branżowych powinno się zabiegać o zamieszczanie zakładek na stronach internetowych miast partnerskich informujących o zaletach inwestowania w Elblągu lub umieszczać reklamy w portach lotniczych (w trakcie realizacji przez UM);
•    umożliwić dodawanie komentarzy na stronie internetowej miasta, a zrezygnować z pomysłu "Elblążan portret własny" ujętego w submarce dla mieszkańców;
•    rywalizacja miast jest dobrym pomysłem, ale może w formie zawodów triathlonowych rozgrywanych zimą i latem;
•    powinna zostać stworzona kompleksowa oferta rekreacyjna dla turystów (w trakcie realizacji przez UM);
•    w submarce dla mieszkańców brakuje propozycji dla osób starszych;
•    należy stworzyć listę produktów regionalnych, np. marcepan elbląski, nalewka, kapusta na zakwasie, kotlet pruski (ujęte w Strategii, np. Elbląger);
•   na wlotach do miasta powinny się pojawić witacze skłaniające podróżnych do odwiedzenia Elbląga (zaplanowane w budżecie Departamentu Komunikacji Społecznej na 2013 rok);
•    należy stworzyć katalog gadżetów związanych z miastem, np. Galeon Smok i Brama targowa do składania, pocztówki z historią Elbląga (w trakcie realizacji przez UM);
•    propozycja stworzenia ścieżek/tras tematycznych, np. wjazd Diaczenki do Elbląga, szlak elbląskich kościołów i cmentarzy (w trakcie realizacji przez UM – ścieżka Piekarczyka po zabytkach Starego Miasta);

Dariusz Babojć
•    w submarce turystycznej należy zastosować podział na turystów polskich i zagranicznych. W tej drugiej grupie należy zastosować podział na sentymentalnych i pozostałych;
•    nawiązać współpracę partnerską z miastem Elbing w USA. Miasto w stanie Kansas zostało założone w XIX wieku przez mieszkańca Elbląga;
•    stworzyć w Elblągu tanie schronisko młodzieżowe będące alternatywą dla hoteli;
•    propozycja, aby na początek zrobić wirtualne muzeum techniki elbląskiej;

Edward Jaremczuk
•    należy pooznaczać miejsca historyczne (w trakcie realizacji przez UM);
•    spowodować, aby w księgarniach i bibliotekach publikacje o Elblągu i elbląskich autorów były umieszczane w jednym miejscu;
•    miasto powinno czynić starania, aby w Elblągu powstał konsulat Federacji Rosyjskiej (taką propozycję wysunął również Pan Dariusz Babojć). Stworzenie placówki konsularnej może być trudne, więc może powołać konsula honorowego;

Adam Mastalerz
•    wprowadzić do szkół podstawowych lekcje historii Elbląga. Propozycję poparł radny Paweł Nieczuja-Ostrowski, który zaproponował, aby takie lekcje w formie zabawy odbywały się już na etapie edukacji przedszkolnej;

Paweł Nieczuja-Ostrowski

•    wybudować w Elblągu park rozrywki, który mógłby się nazywać TRUSOLAND;
•    wpisane do submarki dla mieszkańców pakiety dla osób wprowadzających się do Elbląga uznał za dobry pomysł i przywołał podobne praktyki z Niemiec;

Olaf Baranowski
•    jako ambasadorów Elbląga można wykorzystać osoby, które przyjeżdżają do Elbląga na miesięczne lub kilkumiesięczne kontrakty. Jeżeli przekonają się do naszego miasta, to z pewnością będą się ciepło o Elblągu wypowiadać w swoich miejscowościach;

Robert Turlej

•    rozwijanie ścieżek rowerowych ujęte w submarce dla mieszkańców powinno uwzględniać również transport rowerowy, a nie tylko rekreację. Należy przygotować i przeprowadzić kampanię społeczną promującą wykorzystanie roweru jako środka transportu;
•    w submarce dla mieszkańców sugeruje, aby realizując kampanie promujące studiowanie w Elblągu skupić się na innych miejscowościach niż zaproponowana w „Strategii…” Ostróda;

Agnieszka Kondraczuk

•    ujęte w submarce dla mieszkańców konkursy dla studentów powinny być organizowane, ale w konkretnych obszarach z opracowanym regulaminem, terminem zgłaszania prac itp.;

 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 28 sierpnia, na godz. 17.00, również w Ratuszu Staromiejskim.