Mieszkalnictwo (spotkanie piąte) - szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

dyskusja
W miniony piątek w Ratuszu Staromiejskim odbyło się piąte z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego miasta. Tym razem temat dotyczył mieszkalnictwa.

 

Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą polepszyć rozwiązania dotyczące zasobów mieszkaniowych naszego miasta.

W dyskusji udział wzięli mieszkańcy, urzędnicy UM i ZBK, przedstawiciel Rady Miejskiej, zarządcy budynków.

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:

1. Jakie rozwiązania dotyczące funduszu remontowego zamierza wypracować Miasto? Skąd w nadchodzących latach brać środki na remont mieszkań pozostających w zasobach komunalnych?

2. Ze strony Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności padła propozycja wdrożenia "Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego".

3. W przedstawionej do dyskusji Analizie - uaktualnić dane dotyczące lokali miejskich przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz ilość złożonych wniosków o przydział lokali.

4. W nadchodzących latach niezbędne jest aktualizowanie na bieżąco potrzeb mieszkańców w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych.

5. Miasto powinno również ująć w strategii te tereny, gdzie w nadchodzących latach należy realizować budownictwo mieszkaniowe.

6. Zweryfikować w Analizie dane, które wskazują, że 2,9% mieszkańców jest niezadowolonych z użytkowanego mieszkania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.

Najbliższe spotkanie dotyczące POMOCY SPOŁECZNEJ odbędzie się 7 maja o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).