Spotkania z mieszkańcami (spotkanie pierwsze)

szkolnictwo

szkolnictwo - szkolnictwo
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące najważniejszych tematów z życia miasta. Jest to element prac nad „Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga”. Będzie ona częścią Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się 16 kwietnia w Urzędzie Miejskim dotyczyło szkolnictwa wyższego. Autorzy „Analizy społeczno-gospodarczej Elbląga” zaprezentowali szereg danych dotyczących elbląskiego szkolnictwa, zwrócili uwagę na kierunki studiów, które wg. zapotrzebowania rynku pracy nie są perspektywiczne, oraz te które są pożądane przez pracodawców.

W dyskusji udział brał Zbigniew Walczyk, rektor elbląskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który zaproponował, aby w celu lepszego zdiagnozowania sytuacji w szkolnictwie wydłużyć okres badań statystycznych oraz skupić się na analizie mierzenia trendów jakie zachodzą w uczelniach. Rektor zaapelował także do władz miasta o to, aby Stratega Rozwoju Elbląga 2020+ była zbieżna ze Strategią Rozwoju Uczelni.

Dziekan ks. Jacek Neumann z Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego zwrócił uwagę na stworzenie w Elblągu silnej bazy edukacyjnej dla studentów, którzy chcieliby korzystać z oferty studiów pierwszego stopnia. Zmniejszyłoby to dystans między Elblągiem, a dużymi ośrodkami akademickimi. Studenci, którzy zainteresowani byliby studiowaniem trwającym cztery albo pięć semestrów, uczyliby się w Elblągu i rozpoczynali tu pracę.

Kolejne spotkanie, którego tematem będzie "Infrastruktura" odbędzie się w czwartek o godzinie 18 w Ratuszu Staromiejskim.

Galeria zdjęć