Konsultacje społeczne

W Departamencie Urbanistyki i Architektury wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy między ulicami: Trybunalską, Ratuszową i 12 Lutego – zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Północ w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 15 maja.

 


Dokumenty dostępne będą od 20 kwietnia  do 23 maja w Referacie Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy  ul. Łączności 1, pokój 52 (wieża), w godz. od 9.00 do 14.00. Będą dostępne również na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl.

Dyskusja publiczna odbędzie się 15 maja o godz. 17.00 w sali nr 301 Urzędu Miejskiego.

Każda osoba, która nie zgadza się z ustaleniami przyjętymi w planie, może wnieść swoje uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta Elblągs z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca.