Ośrodki szkolno wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Ośrodek Edukacji Ekologicznej