Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
III Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Centrum Kształcenia Praktycznego
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu