Szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa nr 1
Szkoła podstawowa nr 4
Szkoła podstawowa nr 6
Szkoła podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkół nr 1)
Szkoła podstawowa nr 12
Szkoła podstawowa nr 14
Szkoła podstawowa nr 16
Szkoła podstawowa nr 23
Szkoła Podstawowa nr 25 (Zespół Szkół nr 2)