Przyszłość dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - seminarium

patronat
25 maja o godz. 10.00  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu rozpocznie się VI Warmińsko-Mazurskie Seminarium Grup Wychowawczych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Pracownicy placówek kształcenia specjalnego z naszego województwa wymienią się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zapewnienia jak najlepszych warunków rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Istotną częścią wydarzenia będzie rozpropagowanie osiągnięć i dorobku elbląskich placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Seminarium objął honorowym patronatem Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.