Festyn Niezapominajkowy

24 maja o 14.00 Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" organizuje Festyn Niezapominajkowy, nad którym patronat objął Prezydent Elbląga.

 

Głównym celem festynu jest kompensacja samotności i izolacji społecznej osób starszych przebywających w DPS. Ważna jest integracja z rodzinami seniorów, z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami z zaprzyjaźnionych klubów i DPSów.
W programie przewidziano konkurencje sportowo-sprawnościowe, zabawy plastyczne, zajęcia ekologiczne.
Współorganizatorami festynu są słuchaczki II roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz wolontariusze ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblagu.