Stanowisko Straży Miejskiej

Stanowisko Straży Miejskiej dot. artykułu z dnia 19.10.2012 pt. „Od śmierdzących interwencji” Straż Miejska ma Policję…..


Szanowna Redakcjo!
W nawiązaniu do Waszego artykułu o tytule j.w. uprzejmie informuję, iż podane przez Was fakty są niezgodne z prawdą, ponieważ interwencja dot. bezdomnego zgłoszona była do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w dniu 18.10.2012r. o godz. 7.50. Na miejsce skierowany został patrol zmotoryzowany policji, który podjął w stosunku do bezdomnego interwencję. Również to policjanci powiadomili i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe w celu udzielenia pierwszej pomocy bezdomnemu, który był w stanie nietrzeźwym. Na prośbę dyżurnego KMP w Elblągu również na miejsce interwencji udał się patrol zmotoryzowany straży miejskiej, w celu udzielenia pomocy policjantom w dowiezieniu bezdomnego do Pogotowia Socjalnego, gdyż uważał on, iż Straż Miejska dysponuje specjalnym pojazdem wyposażonym w środki dezynfekcyjne do przewożenia tych  osób. W związku z tym, że pojazd Straży Miejskiej nie  posiada  środków zabezpieczających,  interwencję kontynuowali policjanci przewożąc ostatecznie bezdomnego do Pogotowia Socjalnego.
W zakresie udzielania pomocy bezdomnym Policja i Straż Miejska w Elblągu współdziałają ze sobą bez zastrzeżeń.