Stanowisko Miasta

Przedstawiamy stanowisko Miasta do wywiadu radnego Jerzego Wilka, udzielonego redakcji info.elblag 8 października 2012 r.


W związku z wywiadem przeprowadzonym na Państwa portalu z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, panem Jerzym Wilkiem informujemy, iż w maju ubiegłego roku Grzegorz Nowaczyk, Prezydent Elbląga, reprezentował Miasto w oficjalnej misji gospodarczej Polski w Dubaju, zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A..
W misji wzięło udział dziewięciu przedstawicieli administracji publicznej z Polski Wschodniej. Bezpośrednim celem wyjazdu była promocja gospodarcza regionu Polski Wschodniej, w tym Elbląga. Prezydent promował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tereny inwestycyjne na Modrzewinie, Europark, tereny pod przyszły Aquapark oraz Wyspę Spichrzów. Wyjazd i pobyt nie był finansowany z kasy miejskiej, w całości sfinansowany został ze środków unijnych.

Nieprawdziwe są twierdzenia, że Miasto nie dba o relacje z Kaliningradem. Do 2011 roku kontakty z obwodem kaliningradzkim były dość słabe, choć oczywiście istniały. Ich znaczne ożywienie nastąpiło w ubiegłym roku. W maju 2011 roku wiceprezydent Tomasz Lewandowski udał się do Kaliningradu z oficjalną wizytą. W Kaliningradzkiej Izbie Handlowo-Przemysłowej odbyło się Forum Gospodarcze, z udziałem elbląskich i kaliningradzkich przedsiębiorców z przedstawicielami biznesu rosyjskiego. Wiceprezydentowi  towarzyszyli elbląscy przedsiębiorcy: Wojciech Macijewicz - Klaster MEBEL-ELBLĄG, Bogdan Uhryn - Biuro Podróży Variustur, Mariusz Czarnocki - Mosler Safe Polska Elbląg, Janusz Gierulski  - Elbląska Izba Gospodarcza, Janusz Puchalski – Firma Pujan.
We wrześniu 2011 roku z kolei wiceprezydent Adam Witek zaproszony został do Kaliningradu na Święto Miasta.  W kwietniu 2012 roku Miasto promowało się na Targach Turystycznych JANTUR w Kaliningradzie. Na wspólnym stoisku prezentowały się także firmy skupione w Klastrze Turystycznym. W maju 2012 roku Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga spotkał się z merem Kaliningradu Aleksandrem Jaroszukiem podczas obchodów Dni Warmii i Mazur w obwodzie kaliningradzkim. Ustalono wtedy, że odnowiona zostanie oficjalnie umowa o partnerskiej współpracy między obydwoma miastami. Podpisana została w czerwcu 2012 roku. W umowie istotnym punktem było to, że strony porozumienia uważają za celowe powołanie stałych Przedstawicielstw Informacyjnych Miast. Przedstawicielstwo Elbląga uroczyście otwarte zostało we wrześniu 2012 roku. W inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział członkowie Klastra Turystycznego, którzy mieli szanse przeprowadzenia biznesowych rozmów z firmami turystycznymi z obwodu kaliningradzkiego. Relacje z uroczystości przeprowadzili również elbląscy dziennikarze (zaproszone były wszystkie elbląskie media, nie wszystkie skorzystały z zaproszenia). W listopadzie 2012 roku Kaliningrad otworzy swoje Przedstawicielstwo w Elblągu (w Ratuszu Staromiejskim). Tym razem tematem spotkania będzie mały i średni biznes. Wezmą w nim udział również firmy z Elbląga i Kaliningradu.

Wyjaśniamy również, że Departament Edukacji nie jest organizatorem szkoleń dla dyrektorów elbląskich szkół i placówek oświatowych. Szkolenie w Mikołajkach było inicjatywą grypy dyrektorów i ich wyborem, zarówno miejsca, jak i prowadzącego. Inni dyrektorzy wybrali szkolenia w Krakowie i Warszawie.

Trudno zgodzić się ze słowami Pana Wilka, że w Elblągu nie ma szans na powstanie inwestycji. Wizyta elbląskiej delegacji w Chinach jest konsekwencją polityki ożywiania kontaktów gospodarczych pomiędzy Chinami i Polską. Kontakty na najwyższym szczeblu nawiązał prezydent Bronisław Komorowski. Podobnie, na niższych szczeblach, czynią to miasta i regiony. Prezydent Elbląga uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Miast Partnerskich w Nanning, stolicy regionu Guangxi w Chinach. Grzegorz Nowaczyk spotkał się z Wicegubernatorem Regionu Guangxi Lan Tianli. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 25 regionów z 14 państw całego świata. Rzeszów na przykład promowali zarówno prezydent miasta, jak i marszałek województwa podkarpackiego.  Elbląg z racji swojego położenia stanowi ciekawą alternatywę inwestycyjną, ale należy zadbać o jej promocję, czemu  służy wymiana wzajemnych kontaktów.  Miasto Rzeszów  jest doskonałym przykładem, że warto jeździć do Chin i zabiegać o chińskie inwestycje.  To tam chińscy przedsiębiorcy z regionu Guangxi zainwestowali już ok. 2 mld USD.

Nieprawdziwe informacje podawane przez Pana Wilka dotyczą również aktywności elbląskiego portu. Wielkość przeładunków zrealizowanych w elbląskim porcie w bieżącym roku wzrosła w sposób wyraźny i za 8 miesięcy wyniosła 100,5 tys. ton. W latach ubiegłych zrealizowana wielkość przeładunków wyniosła 64,8 tys. ton w całym 2010 r. oraz 113,5 tys. ton w roku 2011, w tym w okresie 8 miesięcy 2011 r. 70,0 tys. ton. Wartość osiągniętych przez ZPME sp. z o. o. przychodów ze sprzedaży wzrosła z 1.3 mln zł w 2010 r. do 1.6mln zł w 2011 r. oraz 1.2 mln zł za osiem miesięcy 2012 r. Przychody od operatora terminalu wzrosły w tym okresie z 15,8 tys. zł w 2010 r. do 73 tys. zł w 2011 r. oraz 244 tys. zł w okresie ośmiu miesięcy 2012 r.

Spółka KMTP Service Polska rozpoczynając 1 stycznia 2012 roku działalność jako operator terminalu przy ul. Radomskiej wyposażyła terminal stosownie do realizowanych przeładunków w maszyny i urządzenia o wartości ok. 1.4 mln zł, a w tym m.in. w nowoczesny dźwig samojezdny, wózki widłowe oraz dodatkowy osprzętu techniczny do obsługi przeładunków. Operator przeszkolił i zatrudnia aktualnie sześć osób w oparciu o umowę o pracę oraz dodatkowo podczas sezonu żeglugowego cztery osoby w oparciu o umowę-zlecenie. Zatrudnionymi są mieszkańcy Elbląga. Docelowo firma planuje wzrost zatrudnienia w sezonie przeładunkowym do 15 osób. Dodać należy także, że siedzibą Spółki KMTP Service Polska jest miasto Elbląg, co jest korzystne dla miasta również w aspekcie płaconych przez spółkę podatków. Poprzedni operator zatrudniał zaledwie 4 osoby, a siedzibę miała w  Gdańsku.