Odpowiedź na stanowisko związków zawodowych Scana Zamech

W związku z pojawieniem się w mediach informacji przekazanej przez związki zawodowe działające w Scana Zamech o rzekomym braku działań ze strony Prezydenta Elbląga w sprawie grupowych zwolnień w firmie, informuję iż:
- Prezydent poinformowany został o problemach przez przedstawicieli  związków drogą  mailową (maila otrzymał w miniony piątek), tego samego dnia podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciele związków poprosili Prezydenta o wsparcie prawne;
- Miasto nie jest stroną w konflikcie, mimo to Prezydent konsultował się z radcami prawnymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim. Próbują skontaktować się z Przemysławem Foreńskim reprezentującym związkowców, by udzielić informacji i wskazać tok dalszego postępowania w tej sprawie oraz dokonać analizy rozbieżności, które ujawnione zostały w protokole rozbieżności, celem zawarcia porozumienia między stronami.