Odpowiedź na list otwarty Ruchu Palikota i pracowników Szpitala Miejskiego

Odpowiadając na list otwarty podpisany przez pracowników Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz działaczy elbląskiego Klubu Ruchu Palikota informujemy:
- Nieprawdziwa jest informacja, że władze Elbląga dążą do likwidacji szpitala, aby jego majątek z zaniżoną wartością przekazać tzw. inwestorom.  3 kwietnia podpisana została umowa z firmą FAKTOR - Kancelaria rzeczoznawców majątkowych, która dopiero dokona wyceny majątku nieruchomości. Firma wyłoniona została w drodze przetargu, do którego oprócz niej zgłosiło się 11 innych. Jedynym kryterium wyboru była, oferowana za usługę, cena.
Potencjalny inwestor wyłoniony zostanie w drodze konkursu. Z pewnością nie będzie dążył do upadłości szpitala, tylko do jego rozwoju.
- To prawda, że w budżecie miasta zaplanowano dla Szpitala Miejskiego kwotę 7 mln zł. Świadczy to o tym, jak wciąż istotny jest szpital dla władz miasta, zważywszy na fakt, że od wielu lat z budżetu jest oddłużany (od 2007 do 2011 r. Miasto dołożyło do niego aż 23 miliony złotych). Obecnie kondycja finansowa szpitala jest fatalna. Strata bilansowa na koniec 2011 r. wyniosła 14 mln. 686 tys.  zł. Co gorsza każda wypracowana złotówka generuje ponad 9 groszy straty.

- Remonty są w gestii dyrektora placówki. Mimo to, na poważne inwestycje władze Miasta zabezpieczyły w budżecie, wspomnianą już kwotę 7 milionów zł. Podobnie jak wkład własny na remont dachu, na który szpital pozyskał unijne dofinansowanie (koszt całej inwestycji to ponad 3 miliony).

- Przekształcenie szpitala realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. (obecnie w Polsce aż 40% szpitali jest przekształcanych). Nie ma co zwlekać. Szpital cały czas się zadłuża. Trzeba przerwać więc tę spiralę. Nikt nie planuje likwidacji jednostki. Wszelkie działania służą ratowaniu szpitala.
Harmonogram spotkań i prac:
rok 2011:
* 28 stycznia – posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 31 stycznia – spotkanie z dyrektorami szpitali
* 4 lutego - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 7 lutego – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 1 marca - spotkanie ze związkami zawodowymi
* 9 marca - spotkanie ze związkami zawodowymi
* 18 marca – posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 21 marca – spotkanie w sprawie porozumienia szpitali
* 13 kwietnia – podpisanie porozumienia szpitali
* 26 maja - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 31 maja – posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 28 czerwca – wpłynął list intencyjny od inwestora zainteresowanego szpitalem
* 10 sierpnia – posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 19 sierpnia – posiedzenie Komisji Zdrowia
* 31 sierpnia - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 15 września – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 16 września - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 23 września - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 12 października – spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 13 października - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 14 października – posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 21 października - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 28 października - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 10 listopada - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 8 grudnia - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 16 grudnia - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 21 grudnia - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 28 grudnia – posiedzenie Komisji Zdrowia
Rok 2012
* 13 stycznia. - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 18 stycznia – spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 23 stycznia – posiedzenie Komisji Zdrowia
* 31 stycznia - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 7 lutego – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 10 lutego – posiedzenie Komisji Zdrowia
* 14 lutego - posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
* 14 lutego – Sesja Rady Miejskiej, podczas której wyrażono zgodę na przekształcenie szpitala w spółkę z o.o.
* 22 lutego - spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 9 marca – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 15 marca. – prezydent powołał zespół ds. opracowania docelowego modelu funkcjonowania Szpitala Miejskiego spółka z o.o jako Szpitala Matki i Dziecka. W skład zespołu  weszło 18 osób – przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Szpitala, związków zawodowych oraz klubów Rady Miejskiej.
* 22 i 29 marca – posiedzenia zespołu
* 22 marca – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 28 marca – spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 29 marca – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 3 kwietnia - posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
* 3 kwietnia. – spotkanie ze związkami zawodowymi
* 5 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 10 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami pracowników szpitala
* 13 kwietnia – spotkanie ze związkami zawodowymi

- O wszelkich działaniach elblążanie są informowani na bieżąco zarówno na stronie www.elblag.eu, jak i dzięki elbląskim mediom. Nikt nie wprowadza chaosu informacyjnego. Ilość spotkań pokazuje, jak ważna w tym procesie jest dobra komunikacja z pracownikami szpitala, radnymi i mieszkańcami miasta.
- Jeśli chodzi o projekt z „programu norweskiego” w momencie, kiedy spółka będzie przekształcona i w 100% będzie własnością gminy, nie skutkuje to zwrotem dofinansowania.  

- Bardzo chętnie na wszystkie pytania dotyczące prywatyzacji odpowiemy wszystkim dziennikarzom (tak jak czynimy to do tej pory, jeśli tylko pytania prasowe kierują do Biura Prasowego UM Elbląg) – a nie tylko wspomnianym, przez autorów listu, reporterom lokalnej telewizji, czy  TVN.