Odpowiedź dla portalu elblag24.pl

Odpowiedź na artykuł, pt. "Dyspozytornia pogotowia obojętna prezydentowi", opublikowany na portalu www.elblag24.pl.

Oto pełna treść odpowiedzi:

"Z naszej strony robiliśmy wiele, by dyspozytornia pozostała w Elblągu. Jest nam potrzebna. W jej obronie Prezydent Elbląga wielokrotnie interweniował, zarówno podczas osobistych rozmów z wojewodą warmińsko-mazurskim Marianem Podziewskim, jak i wysyłając oficjalne pisma - do Premiera RP (26 kwietnia 2011 r.) i Wojewody (11 kwietnia oraz 4 listopada 2011 r.). W stałym kontakcie jest też  z posłanką Elżbietą Gelert.

Niestety, wszystkie odpowiedzi były negatywne. W piśmie z dn. 16 listopada 2011 r. wojewoda napisał: „Podjęta została ostateczna decyzja o uruchomieniu WCPR/CPR w Olsztynie, w strukturze której funkcjonować będzie Centralna Dyspozytornia Medyczna obsługująca teren całego województwa w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz po przeanalizowaniu wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem obiektów w kolejnych latach. Powyższa inwestycja zostanie ukończona do końca roku. W związku z tym nie ma możliwości zmiany stanowiska, a sprawę uważam za zamkniętą.”

Cytowane przez Państwa pismo z 27 stycznia 2011 r. zawiera uwagi Miasta dotyczące sytuacji zagrożeń powodzią. Gdy przedstawiany był Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Woj. Warm.–Mazurskiego, informacje o dyspozytorni jednej na całe województwo odebrane zostały, zarówno przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Elblągu, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu jako niepodlegające dyskusji. Gdy okazało się, że uwagi jednak można wnosić, Prezydent czynił wiele, by wojewoda swą decyzję zmienił, czego przykładem są pisma, o których piszę wyżej.

W Szpitalu Wojewódzkim poinformowano nas, że dyspozytornia elbląska zlikwidowana zostanie w lipcu. Do dyspozycji olsztyńskiej pozostaną zespoły wyjazdowe karetek i ich sytuacja niewiele się zmieni. Z kolei 12 osób, które były dyspozytorami, otrzyma pracę w szpitalu, na innych stanowiskach.

W załączeniu pismo adresowane do Premiera.